AKROBATIAVOIMISTELUN

TUOMARIKOULUTUS, taso 2

Akrobatiavoimistelun tuomarikoulutus 2 on jatkoa ensimmäiselle koulutukselle.

 

Koulutuksessa opetellaan 2-luokan tuomarointia käytännönläheisesti. Koulutus painottuu taiteellisuuden arviointiin. Suorituksen arvioinnin osaamista syvennetään.

 

Koulutukseen voivat osallistua kaikki 1-tason tuomarikokeen hyväksytysti suorittaneet tuomarit. (Ilmoittautua voi myös, mikäli on menossa 23.3.2019 pidettävälle 1-tason kurssille)

Ei tulevia koulutuksia

Hinta

95 €

ei jäsenille 114 €

Ilmoittaudu

Ei tulevia koulutuksia

Tiedustelu akrobatia@voimistelu.fi

AKROBATIAVOIMISTELUN

TUOMARIKOULUTUS, taso 1
 

Alustavat koulutusajat

 

Lauantai klo 10:00-19:00

 

Kurssilla käydään läpi kansallisten luokkasarjojen säännöt. Opetellaan suorituksen tuomarointia sekä tuomarityön tekniikkaa. Kurssin lopussa osallistujat suorittavat tuomarikokeen, jonka hyväksytysti suorittaneet voivat toimia tuomaritehtävissä 1-luokassa ja akropuukilpailuissa (akropuiden luokat 1-3).

Ei tulevia koulutuksia

Hinta

95 €

ei jäsenille 114€

Ilmoittaudu

Ei tulevia koulutuksia

Tiedustelu akrobatia@voimistelu.fi

 
 

JOUKKUEVOIMISTELUN TUOMARIKOULUTUS 1 (16 h)

Opitaan tuomaroimaan suorituksen osa-aluetta kaikissa ikäsarjoissa sekä merkkaamaan ohjelmia suorituksen tuomaroinnin osalta. Lisäksi pohditaan tuomaritoiminnan etiikkaa. Hyväksytysti suoritetun kokeen jälkeen saa III-luokan tuomarin pätevyyden ja voi toimia tuomarina seura- ja aluekilpailuissa suorituksen osa-alueella kaikissa sarjoissa.

Koulutus sisältää kokeen ja ennakkotehtävän

Hinta

146 €, ei jäsenille 175 €

Ilmoittaudu

Viim. 2 viikkoa ennen koulutusta. 

 

AKROBATIAVOIMISTELUN

TUOMARIKOULUTUS, taso 3
 

Alustavat koulutusajat

 

Lauantai klo 10:00-19:00

 

Kurssilla käydään läpi kansallisten luokkasarjojen säännöt. Opetellaan suorituksen tuomarointia sekä tuomarityön tekniikkaa. Kurssin lopussa osallistujat suorittavat tuomarikokeen, jonka hyväksytysti suorittaneet voivat toimia tuomaritehtävissä 1-luokassa ja akropuukilpailuissa (akropuiden luokat 1-3).

Ei tulevia koulutuksia

Hinta

95 €

ei jäsenille 114€

Ilmoittaudu

Ei tulevia koulutuksia

Tiedustely akrobatia@voimistelu.fi

JOUKKUEVOIMISTELUN TUOMARIKOULUTUS 2 (16 h)

Opitaan tuomaroimaan teknistä ja taiteellista osa-aluetta alle 14-vuotiaiden sarjoissa sekä yli 14-vuotiaiden kilpasarjoissa. Lisäksi kerrataan suorituksen arviointia. Hyväksytysti suoritetun kokeen jälkeen voi toimia tuomarina kaikissa paneeleissa alue- ja seurakilpailuissa sekä rajoitetusti kilpasarjojen mestaruuskilpailuissa sekä valtakunnallisissa alle 14-vuotiaiden kilpailuissa.

Ennen koulutusta tulee olla hyväksytysti suoritettuna tuomarikoulutus 1 sekä vähintään kaksi tuomarointia kilpailuissa.

Lisäksi suositellaan salityöskentelyä sekä omatoimista videoharjoittelua ennen koulutukseen tuloa.

Koulutus sisältää ennakkotehtävän ja kokeen.

Hinta

146 €, ei jäsenille 175€

Ilmoittaudu

viim. 2 viikkoa ennen koulutusta. 

 
 

JOUKKUEVOIMISTELUN TUOMARIKOULUTUS 3 (16 h)

 

Opitaan toimimaan tuomarina junioreiden ja senioreiden SM-sarjoissa. Koulutuksessa käydään läpi teknisen ja taiteellisen osa-alueiden arviointia yli 14-v. SM-sarjoissa sekä syvennetään suorituksen arviointia. Hyväksytysti suoritetun kokeen jälkeen saa II-luokan tuomarin pätevyyden ja voi toimia tuomarina kaikissa paneeleissa alue- ja seurakilpailuissa sekä kilpasarjojen mestaruuskilpailuissa ja valtakunnallisissa alle 14-vuotiaiden kilpailuissa.

Hinta

131 €, ei jäsen 157,20€

Ilmoittaudu

Elokuussa 2021 

 

Syvennetään joukkuevoimistelun tuomaroinnin taitoja suorituksen, teknisen ja taiteellisen arvioinnin osa-alueilla sekä analysoidaan terveydellisten näkökohtien vaikutusta lajille. Koulutuksessa opiskellaan ylituomarin tehtävät sekä harjoitellaan näitä käytännössä. Koulutus järjestetään tuomariseminaarin yhteydessä samana viikonloppuna ja osallistujien suositellaan osallistuvan myös tuomariseminaariin. Koulutuksessa puretaan ennakkotehtävät, käydään läpi ja harjoitellaan ylituomarin tehtäviä sekä tehdään I-luokan tuomarikoe. Hyväksytysti suoritetun kokeen jälkeen saa I-luokan tuomarin pätevyyden ja voi toimia ylituomarina kansallisissa kilpailuissa.

Ennen koulutusta tulee olla hyväksytysti suoritettuna tuomarikoulutus 3 sekä vähintään kaksi tuomarointia kilpailuissa yli 14 v SM-sarjoissa.

Lisäksi suositellaan osallistumista tuomariseminaariin, salityöskentelyä ja omatoimista videoharjoittelua.

Hinta

80€, ei jäsenille 96 €

Ilmoittaudu

Elokuussa 2021

Seminaarissa käsitellään ajankohtaisia tuomarointiin liittyviä asioita. Seminaari on täydennyskoulutusta ja tuomareiden osaamisen kehittämistä yhdessä työskennellen ja keskustellen. 

Hinta

50 €, ei jäsenille 60€

 

II-III-tason kansallinen tuomarikoulutus jakaantuu usealle päivälle sisältäen kaksi erillistä koulutusta: II-tason koulutus: tekniikka ja taiteellisuus sekä III-tason koulutus: vaikeus ja päätuomari. Koulutuksissa on ennakkotehtävät, johdanto-osiot ko. osa-alueen säännöistä, teoriaa, käytännön harjoituksia, teoriakoe ja käytännön koe ko. osa-alueista. Kokeen hyväksytysti suorittaneet voivat toimia II-VI-luokan tuomareina.

Ei tulevia koulutuksia

tiedustelu kilpa-aerobic@voimistelu.fi

II-III-tason kansallinen tuomarikoulutus jakaantuu usealle päivälle sisältäen kaksi erillistä koulutusta: II-tason koulutus: tekniikka ja taiteellisuus sekä III-tason koulutus: vaikeus ja päätuomari. Koulutuksissa on ennakkotehtävät, johdanto-osiot ko. osa-alueen säännöistä, teoriaa, käytännön harjoituksia, teoriakoe ja käytännön koe ko. osa-alueista. Kokeen hyväksytysti suorittaneet voivat toimia II-VI-luokan tuomareina.

Ei tulevia koulutuksia

tiedustelu kilpa-aerobic@voimistelu.fi

 
 
 

Tuomarikoulutus 1 on tarkoitettu aloitteleville tuomareille. Koulutukseen voi osallistua kuka tahansa, mutta vain 15 vuotta täyttäneille voidaan myöntää tuomarikortti.

Hyväksytysti suoritettu koulutus antaa oikeuden toimia tuomarina poikien 1.-3. luokan kilpailuissa.

Ei tulevia koulutuksia

tiedustelu kasper.holopainen@voimistelu.fi

Ei tulevia koulutuksia

tiedustelu kasper.holopainen@voimistelu.fi

Tuomarikoulutus TK1 on tarkoitettu aloitteleville tuomareille. Kurssille voi osallistua kuka tahansa, mutta vain 15 vuotta täyttäneille voidaan myöntää tuomarikortti. 

Kurssikokeet (teoria ja käytäntö) hyväksytysti suorittaneilla on oikeus toimia arvostelutuomareina tyttöjen kilpalinjan B -luokan kilpailuissa. 

Ei tulevia koulutuksia

Hinta

105 €

Ilmoittaudu

Ei tulevia koulutuksia

tiedustelu satu.murtonen@voimistelu.fi

 

Tuomarikoulutus TK1 on tarkoitettu aloitteleville tuomareille. Kurssille voi osallistua kuka tahansa, mutta vain 15 vuotta täyttäneille voidaan myöntää tuomarikortti. 

Kurssikokeet (teoria ja käytäntö) hyväksytysti suorittaneilla on oikeus toimia arvostelutuomareina tyttöjen kilpalinjan B -luokan kilpailuissa. 

Ei tulevia koulutuksia

Hinta

105 €

Ei tulevia koulutuksia

tiedustelu satu.murtonen@voimistelu.fi

 

Tuomarikoulutus TK2 on tarkoitettu tuomarikoulutuksen TK1 käyneille tuomareille, jotka haluavat toimia arvostelutuomareina myös ylemmissä pakollisissa luokissa. Kurssikokeet (teoria ja käytäntö) hyväksytysti suorittaneilla on oikeus toimia arvostelutuomareina tyttöjen kilpalinjan B-D -luokkien kilpailuissa.

C ja D luokkien materiaalit
 

Ei tulevia koulutuksia

Hinta

110 €

Ei tulevia koulutuksia

tiedustelu satu.murtonen@voimistelu.fi

 

Tuomarikoulutus TK2 on tarkoitettu tuomarikoulutuksen TK1 käyneille tuomareille, jotka haluavat toimia arvostelutuomareina myös ylemmissä pakollisissa luokissa. Kurssikokeet (teoria ja käytäntö) hyväksytysti suorittaneilla on oikeus toimia arvostelutuomareina tyttöjen kilpalinjan B-D -luokkien kilpailuissa.

C ja D luokkien materiaalit
 

Ei tulevia koulutuksia

Hinta

110 €

Ilmoittaudu

Ei tulevia koulutuksia

tiedustelu satu.murtonen@voimistelu.fi

 

Tuomarikoulutus TK3 on tarkoitettu tuomarikoulutuksen TK2 käyneille tuomareille, jotka haluavat toimia arvostelutuomareina myös kilpalinjan omavalintaisissa luokissa tai maajoukkuelinjalla. 
Kurssikokeet (teoria ja käytäntö) hyväksytysti suorittaneilla on oikeus toimia arvostelutuomareina kilpalinjan B-F -luokissa. Lisäksi heillä on oikeus toimia E-tuomarina maajoukkuelinjan 2.-5.luokissa.

 

  •  
Ei tulevia koulutuksia

Hinta

185 €

ALUSTAVA AIKATAULU

 

  • perjantai klo 15 alkaen

  • sunnuntai klo 16 asti  

Ei tulevia koulutuksia

tiedustelu satu.murtonen@voimistelu.fi

 
 

Tuomarikoulutus TK4 on tarkoitettu tuomarikoulutuksen TK3 käyneille tuomareille, jotka haluavat toimia vaikeustuomareina (D) myös maajoukkuelinjalla. Kurssikokeet (teoria ja käytäntö) hyväksytysti suorittaneilla on oikeus toimia arvostelutuomareina (D- ja E-tuomari) kaikilla luokkajärjestelmän tasoilla.

Ei tulevia koulutuksia

Hinta

205 €

ALUSTAVA AIKATAULU

 

  • perjantai klo 15 alkaen

  • sunnuntai klo 16 asti  

Ei tulevia koulutuksia

tiedustelu satu.murtonen@voimistelu.fi

Rytmisen voimistelun I-tason tuomarikoulutus on tarkoitettu rytmisen voimistelun II-tason tuomarikoulutuksen suorittaneille tuomareille ja valmentajille, jotka haluavat kehittää omaa osaamistaan.

Ennen I-tason kurssille osallistumista II tason tuomarin tulee toimia tuomarina vähintään 6 kilpailussa ja suorittaa 2 ns. varjoarviointia. Vaadituiksi kilpailuiksi lasketaan kilpailut, joissa tuomari on toiminut II-tason kokeen suorittamisen jälkeen. Varjoarviointien ohje löytyy Voimisteluliiton nettisivuilta.

 

Koulutukseen osallistuneilla on mahdollisuus suorittaa tuomarikoe (teoria ja käytäntö) ja kokeen hyväksytysti suorittaneet voivat arvostella kansallisia kilpailuja mukaan lukien SM-kilpailut ja arvokilpailukarsinnat sekä niitä kansainvälisiä kilpailuja, joihin ei vaadita brevet-tuomarikorttia. Tuomarin tulee olla vähintään 18-vuotias.

Ei tulevia koulutuksia

Hinta

215 €

ei jäsenille 258€

Ei tulevia koulutuksia

tiedustelu emma.tast@voimistelu.fi

 

Rytmisen voimistelun II-tason tuomarikoulutus on tarkoitettu rytmisen voimistelun III-tason tuomarikoulutuksen (Startti 1 ja 2) suorittaneille tuomareille ja valmentajille.

III - tason tuomari voi osallistua II - tason tuomarikurssille arvosteltuaan yhteensä kuusi (6) kilpailua (myös D1 - kortilla kerätyt kilpailut lasketaan tähän). Tuomarilla tulee olla arvioituna vähintään yksi kilpailu D1 – tuomarina ja yksi kilpailu E2 tuomarina. Kaksi kilpailua voi korvata mahdollisilla Voimisteluliiton järjestämillä rytmisen voimistelun tuomariseminaareilla.

 

Koulutukseen osallistuneilla on mahdollisuus suorittaa tuomarikoe ja kokeen hyväksytysti suorittaneilla on oikeus arvostella kaikkia osa-alueita kaikissa kansallisissa kilpailuissa lukuun ottamatta SM-kilpailuja ja arvokilpailukarsintoja. Tuomarin tulee olla vähintään 15-vuotias.

Ei tulevia koulutuksia

Hinta

215 €

ei jäsenille 258€

Ei tulevia koulutuksia

tiedustelu emma.tast@voimistelu.fi

 

Starttikurssi 1 (osa-alue D) on rytmisen voimistelun tuomarijärjestelmän ensimmäinen koulutus.

Koulutuksessa keskitytään vaikeuden osa-alueen (D eli difficulty) vartalonvaikeusosien ja tanssiaskelsarjojen arviointiin (D1). Koulutus on yksipäiväinen ja siihen kuuluu käytännön koe.

Koulutuksen käyneet ja kokeen hyväksytysti suorittaneet voivat arvostella yksilösarjojen vapaa- ja välineohjelmien D1 - osa-aluetta (vartalon vaikeusosat ja tanssisarjat) luokkakilpailuissa, ikäkausikilpailuissa ja välinekilpailuissa. Lisäksi Startti 1 tuomarit voivat arvostella D1 – osa – aluetta kaikissa duo/trio - kilpailun sarjoissa ja joukkueiden luokissa 1-4. Tuomarin tulee olla vähintään 15 - vuotias.

Suositus on, että D1-tuomari arvostelee kolme (3) kilpailua ennen osallistumista seuraavan tason (Taso 3 - E2) tuomarikurssille. Yhden kilpailun voi korvata mahdollisella Voimisteluliiton järjestämällä rytmisen voimistelun tuomariseminaarilla.

Huom! D1-tuomari voi osallistua E2-koulutukseen ennen suositeltujen kilpailujen keräämistä ja saada E2-tuomarikortin.

Ei tulevia koulutuksia

tiedustelu emma.tast@voimistelu.fi

 

Rytmisen voimistelun III-tason toinen tuomarikoulutus eli ”Starttikurssi 2, osa-alue E” on tarkoitettu rytmisen voimistelun tuomareiksi tähtääville, Starttikurssi 1 (osa-alue D) koulutuksen käyneille tuomareille tai henkilöille, jotka muutoin haluavat lisätä tietämystään rytmisen voimistelun säännöistä.

Koulutuksen käyneet ja kokeen hyväksytysti suorittaneet voivat arvostella kaikkien yksilösarjojen vapaa- ja välineohjelmien E2 - osa - aluetta luokkakilpailuissa, ikäkausikilpailuissa, välinekilpailuissa sekä duo/triot-kilpailuissa. Tuomarin tulee olla vähintään 15 - vuotias. 

Tuomari voi osallistua seuraavan tason (Taso II) tuomarikurssille arvosteltuaan yhteensä kuusi (6) kilpailua (myös D1 - kortilla kerätyt kilpailut lasketaan tähän). Tuomarilla tulee olla arvioituna vähintään yksi kilpailu D1 – tuomarina ja yksi kilpailu E2 tuomarina. Kaksi kilpailua voi korvata mahdollisilla Voimisteluliiton järjestämillä rytmisen voimistelun tuomariseminaareilla.

Hinta

115€

ei jäsenille 138€

Ilmoittaudu

 

Koulutuksessa tutustutaan tanssillisen voimistelun perusteisiin ja arviointikriteereihin sekä harjoitellaan arviointia ohjelmavideoiden avulla. Koulutuksen käyneet voivat toimia tanssillisen voimistelun tuomareina lajin omissa kilpailuissa.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu kaikille tanssillisen voimistelun arvioinnista kiinnostuneille. Koulutukseen osallistuvilta edellytetään aiempaa tanssillisen voimistelun tuntemusta esim. ohjaajana tai voimistelijana

Ilmoittaudu viimeistään 12.1.2020

 
Akifoto_09.jpg

Koulutus on suunnattu Voimistelun ja tanssin Lumo -tapahtumien tanssin kilpailun tuomareiksi aikoville, jo tuomarina toimineille sekä tanssin valmentajille.

Koulutuksessa käydään läpi tuomaritoiminnan käytännön asioita, tanssin kilpailun säännöt, sarjat ja arviointilomakkeen rakenne sekä tutustutaan liikeanalyysiin. Lisäksi käydään läpi tuomarointiin vaikuttavia psykologisia tekijöitä ja harjoitellaan tuomarointia videoiden avulla. Käymme läpi koreografian, suorituksen ja ilmaisun arvioinnin teoreettista taustaa, ja sen tuomista käytäntöön numeerisen arviointina ja kirjallisena palautteena.

Hinta

Etäkoulutus:

36€

ei jäsenille 44€

Normaali hinta:

90€

ei jäsenille 106€

 
 

TANSSILLISEN VOIMISTELUN

TUOMARIKOULUTUS OSA 2 (8 h)

Toimiakseen tuomarina tanssillisen voimistelun kilpailuissa molemmat tuomarikurssin osat (1 ja 2) tulee suorittaa peräkkäin sekä lisäksi koulutukseen liittyvä tuomarikoe tulee suorittaa hyväksytysti. Tuomarikoulutuksen 2 osassa keskitytään tuomaroinnin harjoittelussa koreografian arviointiin sekä teoriassa että videoharjoitteluna. Lisäksi käydään läpi tuomaritoiminnan käytännön asioita ja pohditaan tuomaritoiminnan eettisyyttä. Tuomarikoe (45 min) suoritetaan tämän koulutusosan lopussa. Vaadittava pohjakoulutus Tanssillisen voimistelun lajitaidon peruskoulutus ja Tanssillisen voimistelun tuomarikoulutus osa 1.

Ilmoittaudu

viim. 2 viikkoa ennen koulutusta.

 

Koulutuksessa opitaan perustiedot trampoliinivoimistelusta ja sen säännöistä sekä lajin kilpailuista ja luokkajärjestelmästä. Lisäksi tutustutaan tuomarityöhön ja tuomarina toimimiseen. Koulutuksessa on mahdollisuus suorittaa tuomarikoe. Tuomarikokeen suorittaminen hyväksytysti oikeuttaa toimimaan trampoliinivoimistelun 1. luokan kilpailuissa arvostelu-, vaikeusaste ja synkrotuomarina. Tutustu ennen koulutusta trampoliinivoimistelun luokkajärjestelmään, jonka löydät Voimisteluliiton sivuilta www.voimistelu.fi/voimistelutoiminta/lajit/trampoliinivoimistelu/yksilo-ja-synkrotrampoliini/

Ei tulevia koulutuksia

Ei tulevia koulutuksia

tiedustelu susanna.porola@voimistelu.fi

Kansallinen tuomarikoulutus on trampoliinivoimistelun kaksiportaisen tuomarikoulutuksen toinen osa, joka on jaettu erikseen TRA ja DMT -koulutuksiin (DMT = tupla-minitrampoliini). Koulutukseen osallistujan tulee olla suorittanut taso 1 tuomarikoulutus TRA -tuomarointiin ja harjoitustuomaroinnin  kahdessa kisassa osallistuakseen DMT -koulutukseen. Koulutuksen suorittanut voi toimia tuomarina DMT:llä kaikissa kansallisissa luokissa ja kilpailuissa suoritettuaan koulutuksen yhteydessä järjestettävän tuomarikokeen hyväksytysti.

Ei tulevia koulutuksia

Hinta

155€

ei jäsenille 186€

Ilmoittaudu

Ei tulevia koulutuksia

tiedustelu susanna.porola@voimistelu.fi

 

Kansallinen tuomarikoulutus on trampoliinivoimistelun kaksiportaisen tuomarikoulutuksen
toinen osa. Koulutukseen osallistumisen edellytyksenä on 1.tason tuomarikoulutuksen suorittaminen sekä tuomariharjoittelun suorittaminen tuomarikoulutusjärjestelmän mukaisetsi. Kansallisen tuomarikoulutuksen päätteeksi järjestetään teoria-, arvostelu- ja vaikeusastekokeet, jotka läpäiseet osallistujat saavat
trampoliinin kansallisen tuomarikortin. Huomaa, että tällä koulutuksella voi saada vain trampoliinin tuomarikortin, DMT:n kansallinen tuomarikoulutus järjestetään erikseen.

Ei tulevia koulutuksia

Hinta

190 €

ei jäsenille 228 €

Ei tulevia koulutuksia

tiedustelu susanna.porola@voimistelu.fi

 

TeamGym tuomarikoulutus (taso II)  kesto on yhteensä 15 tuntia. Koulutus on suunnattu lajin tuomareiksi aikoville sekä valmentajille. 

Tiedustele seuraava koulutusta teamgym@voimistelu.fi

Ei tulevia koulutuksia

Hinta

150 €

ei jäsenille 180 €

Ilmoittaudu

Ei tulevia koulutuksia

tiedustelu teamgym@voimistelu.fi

 

III-tason tuomarikoulutus on lajin toinen tuomarikoulutus. Koulutus on suunnattu II-tason tuomarikoulutuksen suorittaneille sekä valmentajille. Hyväksytysti suoritetulla tuomarkokeella saa oikeuden tuomaroida kaikissa  TeamGymin luokkajärjestelmän kilpaluluokissa.

Hinta

185€

ei jäsenille 222 €

Ilmoittaudu

Viimeistään 19.2.2020