URHEILUSEURA TYÖNANTAJANA -KOULUTUS (3 H)

Seuran hallituksen jäsenille suunnattu koulutus, jonka keskeisinä teemoina ovat työnantajan vastuut ja oikeudet, työntekijän vastuut ja oikeudet sekä keinot saavuttaa onnistumisia työyhteisönä.

Kohderyhmä Koulutus on tarkoitettu seuran hallituksen jäsenille.

 

Hinta 45 € jäsenille, 54 € ei-jäsenille

VALMENNUSJOHDON KOULUTUS (20 H)

Miten seuroissa tehdään hyvää urheilullista tulosta vuodesta toiseen? Miten seuraa johdetaan, että saavutetaan tuloksia myös tulevaisuudessa? Millainen on toimiva valmennusjärjestelmä seurassa? Millainen on toimiva valmennuspäällikön/vastaavan toimenkuva seurassa? Koulutuksen tavoitteena on käydä läpi hyvät valmennusjohdon periaatteet. Koulutuksessa perehdytään seuran valmennuksen johtamiseen ja valmennuslinjauksen luomiseen seuran oman strategian suunnassa, seuran valmennuksen resursseihin ja organisaatioon, seuran valmennuskulttuurin kehittämiseen ja seuran valmentajien tukemiseen sekä tavoitteen asetteluun ja seurantaan. Koulutus sisältää 2-3 lähipäivää tai 2 lähipäivää ja 2 etätilaisuutta

Kohderyhmä Koulutus on tarkoitettu seuran valmennuksesta vastaaville henkilöille esim. valmennuspäälliköille tai valmennusvastaaville, joko työntekijöille tai vapaaehtoisesti seurassa valmennusta johtaville. Koulutus sopii kaikkien voimistelulajien valmennuksesta vastaaville

 

Hinta 230 € jäsenille Hinta sisältää opetuksen, materiaalin sekä lounaan ja kahvit lähipäivien osalta.

SEURAJOHDON STARTTI –KOULUTUS (3 H)

Voimisteluseuran Startti –koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena. Koulutuksen voi suorittaa itse valitsemaan ajankohtana. Koulutus sisältää voimisteluseuran johtamisen perusasiat sekä Voimisteluliiton seurajohdolle suunnattujen työkalujen ja materiaalin hyödyntämisen seurajohdon arjessa.

 

Kohderyhmä Koulutus on tarkoitettu seuran hallituksen jäsenille.

 

Hinta 35 € jäsenille

SEURATYÖNTEKIJÖIDEN PÄIVÄ (5 H)

Seurojen hallinnollisille työntekijöille suunnattu koulutus- ja verkostoitumistilaisuus. Päivä rakentuu eri teemoista ja osioista, joista osallistujat voivat valita itseään kiinnostavat tai osallistua vaikka kaikkiin. Päivän tarkempi ohjelma julkaistaan kevään kuluessa.

 

Hinta maksuton

 
 
 
 
 
seurakuva.jpg

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN SEURAJOHDON KOULUTUS

Seurajohdon peruskoulutukseksi suosittelemme liikunnan aluejärjestöjen tarjoamaa seurajohdon koulutusta. Liikunnan aluejärjestöjen koulutuskalenteriin pääset ao. linkistä.

 

Vastuullisuusaskeleet -klinikat (3h)

Vastuullisuusaskeleet on seuroille rakennettu työkalu, jonka tavoitteena on auttaa ja tukea seurojen vastuullisuustyön suunnittelua ja toteutusta. Tavoitteena on seuratoiminta, jossa vastuullisuus on oleellinen osa seuran arkea niin saleilla kuin kokoushuoneissakin. Vastuullisuusaskeleet-klinikoilla tutustutaan vastuullisuusaskeleisiin ja työstetään niitä yhdessä kuhunkin seuraan toimiviksi prosesseiksi ja toimenpiteiksi. Klinikkaan olisi hyvä osallistua vähintään 2 henkilöä/seura.

Vastuullisuusaskeleissa on kolme tasoa:

• Perustaso; pienille ja keskisuurille seuroille, jotka tarjoavat harrastevoimistelua sekä ryhmäliikuntaa

• Tähtitaso; kilpailutoimintaa tarjoavat seurat, suuret harrasteseurat sekä lasten ja nuorten sekä aikuisten Tähtiseurat

• Pro-taso; suuret kilpaseurat sekä huippuvoimistelun Tähtiseurat

 

Hinta maksuton

ALUEELLISET SEURAVERKOSTOT (4 H)

Alueelliset seuraverkostot toimivat voimistelun kaikilla alueilla keräten seurat yhteen oppimaan, jakamaan tietoa ja innostumaan, jotta voimistelu näkyy, kuuluu ja vaikuttaa alueellisesti ympäri Suomea. Seuraverkostot on erityisesti seurajohdolle suunnattu koulutus- ja verkostoitumistilaisuus, jossa on paikalla myös liiton johtoa. Päivä rakentuu verkosto- ja koulutusosuuksista, joiden tarkempi sisältö tarkentuu kevään aikana. Järjestämme lähitilaisuudet alueellisten ja valtakunnallisten koronarajoitusten mukaisesti.

Hinta 35 € jäsenille, hinta sisältää materiaalit ja tarjoilut