VOIMISTELUOHJAAJAN STARTTI (I-taso 8 h)
Miten ohjaan lapsia ja nuoria?
Haluatko lasten ja nuorten ryhmien ohjaajaksi tai kiinnostaako sinua voimistelun valmentaminen? Tässä koulutuksessa tutustutaan ohjaamisen perustaitoihin ja -tietoihin kuten ryhmän hallintaan, vuorovaikutukseen, turvallisuuteen, lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen sekä innostavaan ja motivoivaan ohjaamiseen. Koulutus antaa valmiudet toimia esimerkiksi apuohjaajana erilaisissa voimistelu-, tanssi- tai

liikuntaryhmissä sekä pohjan jatkokouluttautumiseen. 
 

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu kaikille lasten ja nuorten ohjaamisesta ja lajivalmentamisesta kiinnostuneille. 

Hinta

Jäsenille 99 €, ei-jäsenille 119 € 

Alennettu jäsenhinta Syksyllä 2020 46€

Hinta sisältää opetuksen ja materiaalin. 

Ilmoittaudu

Viim. 2 viikkoa ennen koulutusta. 

 

VOIMISTELUKOULU
(I-TASO 16 h)

Miten opetan voimistelua?
Voimistelukoulu – lisää laatua ja liikettä lasten liikuntaan! Voimistelukoulu on Voimisteluliiton konseptimalli, joka pohjautuu aiempaan Jumppakouluun. Voimistelukoulu on lasten voimisteluliikunnan laatutekijä, jonka sisältönä ovat yhtenäiset toimintamallit, materiaalit ja suunnitelmat. Koulutuksen tavoitteena on tutustuttaa ohjaajat ja valmentajat Voimistelukoulun monipuoliseen sisältöön ja valtakunnallisiin tuntimalleihin. Koulutuksen keskiössä ovat lasten ohjaamisen kasvatukselliset sisällöt, leikit, voimistelun perustaidot ja motoristen taitojen harjoittaminen.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu lasten ryhmien ohjaajille ja valmentajille, jotka ovat suorittaneet Voimisteluohjaajan startti -koulutuksen tai vanhan Jumppakoulu-koulutuksen osa 1 tai joilla on muuten vastaava osaaminen. Koulutukseen voi osallistua, vaikka seuralle ei olisi Voimistelukoulu-lisenssi.

Suositus on, että ennen lajitaidon peruskoulutukseen tulemista lasten valmentajilla olisi käytynä nykyinen Voimistelukoulu-koulutus.

Hinta

jäsenille 148 €, ei-jäsenille 178 € 

Alennettu jäsenhinta Syksyllä 2020 116€

Hinta sisältää opetuksen ja sähköisen materiaalin.  

Ilmoittaudu

viim. 2 viikkoa ennen koulutusta. 

 

MONIPUOLISTA HARJOITTELUA
(I-TASO 8 h) 

Miten sovellan harjoitteita?
Ponnista, kierähdä ja haasta – uutta virtaa ohjaamiseen monipuolisen harjoittelun koulutuksesta. Koulutuksen tavoitteena on antaa virikkeitä motoristen taitojen ja fyysisten valmiuksien kehittämiseen monipuolisten toimintamallien avulla. Koulutuspäivässä paneudutaan siihen, mitä on monipuolinen liikunta ja voimistelu, mikä on riittävä kokonaisliikuntamäärä sekä miten monipuolista liikuntakasvatusta voidaan tukea seuroissa. Koulutuksesta saa runsaasti käytännön ideoita ja vinkkejä harjoitteluun.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu lasten ryhmien ohjaajille ja valmentajille, jotka ovat suorittaneet Voimisteluohjaajan startti -koulutuksen, nykyisen Voimistelukoulu koulutuksen tai vanhan Jumppakoulu-koulutuksen osa 1. tai joilla on muuten vastaava osaaminen. 

Hinta

Jäsenille 102 €, ei-jäsenille 122 € 

Alennettu jäsenhinta Syksyllä 2020 79€

Hinta sisältää opetuksen ja materiaalin. 

Ilmoittaudu

viim. 2 viikkoa ennen koulutusta. 

 

GYMNASTIKLEDARENS START OCH GYMNASTIKSKOLA PÅ SVENSKA

Gymnastikledarens start och Gymnastikskola utbildningar kan beställas även på svenska till egen förening eller tillsammans med 1-3 föreningar. Fråga efter möjligheten om beställningsutbildning av regionalchefen.  

 

STARA-TAPAHTUMAN ARVI-KOULUTUS NETISSÄ

Arvi-koulutuksen voi käydä myös verkossa. Koulutukseen ilmoittaudutaan ennen koulutusta Voimisteluliiton Hoika-koulutusrekisterin kautta. YouTubesta löytyvän Arvi-materiaalin katsomisen jälkeen vastataan sähköpostitse kysymyksiin. 

 

Tiedustelut  nea.vallin@voimistelu.fi

 

LAJITAIDON PERUSKOULUTUS
(I-TASO 22 h) 


Koulutuksen päätavoitteena on oppia taitoharjoittelun yleisiä periaatteita, lajiliikkeiden tekniikkaa sekä niiden opettamista liikekehittelyjen ja harjoitteiden kautta. Lisäksi koulutuksessa käsitellään taitotason mukaisten liikkeiden valintaa, harjoitusryhmän hallintaa, yksilön huomioon ottamista ja kokonaisvaltaisesti turvallisen valmennus- tai ohjaustilanteen luomista. Koulutus painottuu käytännön opetukseen. 

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu ohjaajille ja valmentajille, jotka ovat suorittaneet vähintään Voimisteluohjaajan startti -koulutuksen tai  vanhan Jumppakoulu 1 -koulutuksen  tai joilla on muuten vastaava osaaminen. Suositus on, että ennen Lajitaidon peruskoulutukseen tulemista lasten valmentajilla olisi käytynä nykyinen Voimistelukoulu-koulutus. Kullekin lajille on oma lajikoulutuksensa. Edellytetään II-tasolle aikovilta valmentajilta.

Hinta

jäsenille 194 €, ei-jäsenille 233 € 

Alennettu jäsenhinta Syksyllä 2020 150€

Hinta sisältää opetuksen ja sähköisen materiaalin. HUOM. Urheiluopistoissa pidettävissä koulutuksissa poikkeavat hinnat

Ilmoittaudu

viim. 2 viikkoa ennen koulutusta. HUOM. Urheiluopistoissa pidettävissä koulutuksissa poikkeava ilmoittautumisaika.

 

FYYSISEN VALMENNUKSEN PERUSKOULUTUS

(I-TASO 10 h) Koulutuksen päätavoitteena on oppia fyysisten ominaisuuksien harjoittamista ja niiden vaatimuksia voimistelussa. Koulutuksessa perehdytään fyysisen valmennuksen perusteisiin, elinjärjestelmien toimintaan ja kehittymiseen, kuormitukseen sekä harjoittelun monipuolisuuteen. Koulutus painottuu käytännön opetukseen. 

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu ohjaajille ja valmentajille, jotka ovat suorittaneet  vähintään Voimisteluohjaajan startti -koulutuksen tai  vanhan Jumppakoulu osa 1 -koulutuksen tai  joilla on muuten vastaava osaaminen. 

Koulutus on yhteinen kaikille lajeille.  

Hinta

jäsenille 118 €, ei-jäsenille 142 € 

Alennettu jäsenhinta Syksyllä 2020 92€

Hinta sisältää opetuksen ja sähköisen materiaalin. 

Ilmoittaudu

viim. 2 viikkoa ennen koulutusta. 

 

LAJITAIDON PERUSKOULUTUKSEN JA FYYSISEN VALMENNUKSEN YHDISTELMÄKOULUTUS

(I-TASO 32 h) 

I-tason peruskoulutus, joka vastaa Lajitaidon peruskoulutuksen ja Fyysisen valmennuksen peruskoulutuksen suorittamista.

 

Tässä koulutuksessa Lajitaidon peruskoulutus ja Fyysisen valmennuksen peruskoulutus yhdistyvät yhdeksi valmentajien osaamista monipuolisesti kehittäväksi kokonaisuudeksi. Koulutuksessa perehdytään molempien koulutusten teemoihin ja osa-alueisiin, kuten lajitaitoihin, taidon oppimiseen, fyysisen valmennuksen harjoittamiseen sekä opettamiseen. Teemat limittyvät toisiinsa niin, että osallistujat saavat valmiudet monipuoliseen ja kokonaisvaltaiseen valmentamiseen. 

  

 

Järjestetään tilauskoulutuksena 

 

Tiedustelut liisa.lappalainen@voimistelu.fi

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu ohjaajille ja valmentajille, jotka ovat suorittaneet Voimisteluohjaajan startti - koulutuksen tai Jumppakoulu osa 1 -koulutuksen tai joilla on muuten vastaava osaaminen.  

 

VALMENNUKSEN SUUNNITTELUN JA SEURANNAN PERUSTEET VERKKOKOULUTUS (I-TASO 10 h)

Koulutuksen päätavoitteena on oppia valmennuksen suunnittelun ja seurannan perusteet niin, että valmennus on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista. Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena oman aikataulun mukaisesti. Verkkokoulutus koostuu itsenäisesti opiskeltavista osioista (video- ja lukumateriaalit), itsearviointiin perustuvista tehtävistä sekä kouluttajan tarkistamasta lopputehtävästä. 

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu ohjaajille ja valmentajille, jotka ovat suorittaneet Voimisteluohjaajan startti -koulutuksen ja Fyysisen valmennuksen peruskoulutuksen tai joilla on muuten vastaava osaaminen. 

Koulutus on yhteinen kaikille lajeille. 

Laajus ja opetusmuodot

Koulutus suoritetaan itsenäisesti Priima-oppimisalustalla ja sen laskennallinen kesto on noin 10 tuntia 

Hinta

jäsenille 60 €, ei-jäsenille  72 €

Syksyn 2020 ajan koulutus on jäsenille maksuton

Hinta sisältää verkkomateriaalin käyttöoikeuden sekä palautteen lopputehtävästä.  

Ilmoittaudu

Uusi verkkokoulutus alkaa aina kuukauden alussa. 

Ilmoittautuminen koulutukseen tapahtuu edellisen 

kuukauden 15. päivään mennessä 

www.voimistelu.fi/koulutus. 

 

LAJIKOHTAINEN LISÄPÄIVÄ II- TASOLLE AIKOVILLE VALMENTAJILLE

Päivän tavoitteena on tarkastella valmentajien osaamista ennen siirtymistä seuraavalle tasolle. Koulutustilaisuudessa kerrataan I-tasolla opittuja asioita ja keskitytään lajitekniikan puhtaaseen opettamiseen ja valmennustoimintaan käytännössä. Lisäpäivä suoritetaan useissa lajeissa leirien yhteydessä, jotta koulutettavilla on mahdollisuus nähdä ja harjoitella taidon opettamista käytännössä. 

Kesto ja tilaisuuden toteutustapa vaihtelee ryhmäkoon  mukaan (alle 5 hlön ryhmät  4 h, suuret n. 8 h)

Lisätiedot: liisa.lappalainen@voimistelu.fi

Kohderyhmä

Koulutuspäivä on tarkoitettu II-tasolle aikoville valmentajille. Mikäli olet suorittanut I-tason 2017 koulutusuudistuksen jälkeen, kuuluu lisäpäivä opintopolkuusi. 

 

VOIMISTELUVALMENTAJIEN JATKOKOULUTUS (II-taso)

Voimisteluvalmentajien jatkokoulutus on I-tason suorittaneille lajivalmentajille tarkoitettu koulutusprosessi, joka sisältää sekä lähijaksoja että työssä oppimista. Koulutuksen tavoitteena on syventää voimistelulajien harjoittelun sekä valmennuksen tietoja ja taitoja. Painopisteinä ovat lajitekniikan syventäminen, valmentajana toimiminen, valmennuksen suunnittelu ja seuranta, elimistön kuormittaminen ja palautuminen sekä terveyttä edistävä valmennus.

Seuraavat koulutukset järjestetään 2021

Tiedustelut liisa.lappalainen@voimistelu.fi

Kohderyhmä

Lajien valmentajat ja ohjaajat, jotka ovat suorittaneet I-tason valmentajakoulutuksen tai joilla on vastaavat tiedot ja taidot. Koulutus on tarkoitettu vain Voimisteluliiton jäsenseurojen valmentajille. 

Laajuus ja opetusmuodot

Koulutus koostuu kolmesta lähijaksosta sekä etätehtävistä ja työssä oppimisesta – kokonaislaajuus n. 100 h.

Hinta

Jäsenille 990 €

 

VOIMISTELULAJIEN LAJITUTKINTO 
(III-taso 150 h + VAT)


Lajitutkinto on vuoden kestävä opintokokonaisuus II-tason koulutuksen suorittaneille tai vastaavan osaamisen omaaville valmentajille. Koulutuksen kautta saat valmiuksia nähdä ja ymmärtää kokonaisvaltaisesti käytännön urheiluvalmennusta. Lisäksi kehität vuorovaikutteisen valmennuksen, opetuksen ja ohjauksen valmiuksia valmennustoiminnassasi. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka sisältää voimistelulajien yhteisiä lähijaksoja, lajikohtaisesti toteutettavia jaksoja, itseopiskelua kotipaikkakunnalla sekä työssäoppimisena omaa valmennustyötä toteuttaen. Koulutus henkilökohtaistetaan jokaisen opiskelijan itseanalyysiin perustuvan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman kautta. 

 

Koulutukseen sisältyy valmentajan ammattitutkinnon suorittaminen. Valmentajan ammattitutkinto on näyttötutkintojärjestelmään kuuluva ammatillinen aikuiskoulutus. Työssä, muussa käytännön elämässä sekä koulutuksessa hankittu ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa. Tutkintotilaisuudet toteutetaan koulutuksen ohessa. 

Ilmoittaudu

Koulutukseen valitaan mukaan maksimissaan 15-20 eri voimistelulajien valmentajaa. Valinta tapahtuu hakulomakkeen sekä tarvittaessa puhelinhaastattelun perusteella. 

 

Seuraava haku koulutukseen alkaa huhtikuussa 2020. Koulutus käynnistyy verkossa loppusyksystä ja lähiopetuspäivät alkavat joulukuussa 2020.

lisätietoja liisa.lappalainen@voimistelu.fi 

Hinta

aa
Koulutuskokonaisuudelle 2300 e

Koulutukseen voivat hakea vain jäsenseurojen valmentajat.

 

VOIMISTELUKOULUOHJAAJAN UPDATE -IDEAPÄIVÄ (6 h)
Voimistelukoulukonseptiin liittyvät UPDATE-tapaamiset ovat ohjaajien ideapajoja, joilla voidaan pitää omaa osaamista yllä. Tapaamiset on tarkoitettu Voimistelukoulu-lisenssin ostaneiden seurojen ohjaajien täydennyskoulutuksiksi. Tapaamiset ovat maksuttomia. 

Tavoite: Lisätä ideoita lasten liikunnan laatutekijöiden toteuttamiseen käytännössä. Update-tunnit ovat käytännön esimerkkejä motoristen harjoitteiden ohjaamisesta. Updatesta saat myös voimistelukoulun työkirjan, josta saat paljon vinkkejä siihen, kuinka annat lapselle palautetta ja innostat voimistelun maailmaan.

Tiedustelut nea.vallin@voimistelu.fi

Ilmoittaudu

Alueelliset UPDATE-päivämäärät ilmoitetaan kevään aikana. Tämä ideapäivä ei korvaa Voimistelukoulu -koulutusta vaan täydentää siellä opittuja asioita.

Tiedustelut nea.vallin@voimistelu.fi

Hinta
UPDATE-ideapäivät ovat maksuttomia Voimistelukoulu-lisenssin ostaneiden seurojen ohjaajille.

 

CONVENTION SUNNUNTAI:

Monipuolinen koulutusviikonloppu Convention on uudistunut, tarjoamme sunnuntaina huikean kattauksen virikkeitä ja uusia ideoita lasten, nuorten, lajien harrasteryhmien, tanssin ja tanssillisen voimistelun ohjaajille. 

Lauantaina keskitymme aikuisten, tanssin ja vesiliikunnan huikeaa maailmaan.  

Tarkka ohjelma luettavissa netistä kesäkuussa 2020 

www.voimistelu.fi 

Ilmoittaudu

Aika ja paikka 3.-4.10.2020

Mäkelänrinteen uintikeskus, Helsinki 

Kouluttajina kotimaisia ja kansainvälisiä kouluttajia 

Ilmoittautuminen avataan kesäkuussa 2020 www.voimistelu.fi

Tiedustelut tinja.aistola@voimistelu.fi 

 

ENERGISET LAPSET RYHMÄSSÄ - VINKKEJÄ VALMENTAJILLE JA OHJAAJILLE (5 H)

Koulutuksen tavoitteena on lisätä valmentajien ja ohjaajien valmiuksia huomioida erityistä tukea tarvitsevien lasten tarpeet liikuntaryhmässä sekä tarjota konkreettisia keinoja lasten toiminnanohjauksen tukemiseen. Koulutuksessa käydään läpi lasten ja nuorten toiminnanohjauksessa ilmeneviä haasteita sekä käytännön vinkkejä erityistä tukea tarvitsevien lasten ohjaukseen. Koulutus sisältää teoriaa sekä konkreettisia harjoituksia erilaisista keinoista, joiden avulla ohjaaja tai valmentaja voi helpottaa kaikenlaisten lasten keskittymistä ja osallistumista harjoitukseen. Koulutus järjestetään OKM:n rahoittaman Liiku mun kaa-hankkeen puitteissa.

Koulutusten paikkakunnat sekä päivämäärät ilmoitetaan kevään aikana. Tiedustelut: jenni.tuomela@voimistelu.fi
 

Ilmoittaudu


Koulutusten paikkakunnat sekä päivämäärät ilmoitetaan kevään aikana. 

Tiedustelut: jenni.tuomela@voimistelu.fi

 

Hinta
Hinta jäsenille 50 €, ei-jäsenille 60 €  

TUNNE VOIMISTELIJASI – VUOROVAIKUTUSKOULUTUS OHJAAJILLE JA VALMENTAJILLE (3 H) 

Valmentajien ja ohjaajien hyvät tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat avainasemassa laadukkaan ja vastuullisen voimistelutoiminnan toteuttamisessa. Tästä koulutuksesta ohjaajat ja valmentajat saavat käytännön vinkkejä ja työkaluja sekä omien että voimistelijoiden vuorovaikutus- ja tunnetaitojen kehittämiseen. Koulutuksen teemoina ovat mm. palautteenanto ja -vastaanotto, positiivisuus vuorovaikutuksessa sekä luottamuksellisen ilmapiirin luominen. 


Koulutus järjestetään tilauskoulutuksena omassa seurassa. 


Tiedustelut: aluepäälliköt

Ilmoittaudu

Koulutus järjestetään tilauskoulutuksena omassa seurassa.

 

Tiedustelut: aluepäälliköt

 
 

PERHELIIKUNNAN PERUSTEET 
(I-taso 10 h)


Intensiivinen koulutuspäivä, jossa tutustutaan perheliikunnan sisältöön, ohjaamiseen sekä soveltamiseen alle kouluikäisille lapsille. 

Koulutuksessa tutustaan käytännön kautta 1–4-vuotiaiden lasten hauskoihin harjoituksiin ja tuntimalleihin. 

Perheliikunnan perusteet -koulutuksessa saa myös vinkkejä aikuista aktivoivaan toimintaan sekä välineiden ja musiikin käyttöön. Koulutukseen kuuluu etätehtävä, jossa rakennetaan seuralle oma perheliikuntasuunnitelma. 

Hinta

jäsenille 118 €, ei-jäsenille 142 € ,

Ilmoittaudu

Viim. 2 viikkoa ennen koulutusta. 

Seuraavat koulutukset

 

TAITOJA JA TEMPPUJA TELINEILLÄ IDEAPÄIVÄ LASTENOHJAAJILLE (1-TASO 5H)

Koulutus tarjoaa monipuolisesti vinkkejä, miten aloittaa lasten kanssa taito- ja temppuiluharjoittelu. Koulutuksessa käydään läpi, miten hyödyntää koulun salien telineitä ja miten otetaan turvallisuus huomioon harjoittelussa. Lisäksi koulutuksessa opitaan avustustekniikoita.

Hinta

 jäsenille 98 € ei jäsenille 118 €

Ilmoittaudu

Viim. 2 viikkoa ennen koulutusta. 

 

FREEGYM OHJAAJAKOULUTUS  (I-taso 6 h). Uutta sis. NinjaGym-materiaalin.

Freegym on lapsille ja nuorille suunnattu harrastus, joka rikkoo perinteisen voimistelun rajoja. Freegymissä yhdistyvät voimistelu, voltit, parkour ja voimaharjoittelu. Koulutus sisältää perustiedot Freegymin harjoitteista sekä niiden ohjaamisesta ryhmälle. Freegym -koulutuksen käytyään ohjaaja saa myös käyttöönsä NinjaGym -materiaalin, joka on suunnattu 5-12 -vuotiaille. NinjaGym -materiaali sisältää samoja elementtejä kuin Freegym, muta se on nimenomaan suunnattu lapsille.

FREEGYM

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu kaikille lasten ja nuorten ryhmien ohjaajille, jotka ovat suorittaneet Voimisteluohjaajan startti -koulutuksen tai joilla on muuten vastaava osaaminen.

Hinta

jäsenille 97 €

Ilmoittaudu

Viim. 2 viikkoa ennen koulutusta. 

 

FREEGYM IDEAPÄIVÄ 
(I-taso 3 h)


Freegym on lapsille ja nuorille suunnattu harrastus, joka rikkoo perinteisen voimistelun rajoja. Freegymissä yhdistyvät voimistelu, voltit, parkour sekä voimaharjoittelu. Freegym  ideapäivä jatkaa siitä, mihin Freegym ohjaajakoulutuksessa jäätiin. Saat ideoita liikkeiden soveltamiseen ja avustamiseen sekä kokonaan uusia Freegym liikeitä ryhmällesi.  

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu kaikille lasten ja nuorten ryhmien ohjaajille, jota ovat suorittaneet Voimisteluohjaajan startti -koulutukse tai joilla on muuten vastaava osaaminen.

Hinta

Jäsenille 67 €

Ilmoittaudu

Viim. 2 viikkoa ennen koulutusta. 

 

DANCE4FUN!  (I-taso 6 h )

Dance4Fun on uusi lapsille ja nuorille suunnattu monipuolinen tanssiharrastus, jossa liikkeet maustetaan eri tanssityylein. Tunneilla tanssi yhdistää luovuuden, motoriikan ja fyysisten ominaisuuksien harjoittelun.

Dance4Fun sopii kaikille lapsille ja nuorille ikään, sukupuoleen, taustaan tai tanssikokemukseen katsomatta - sisällä saleissa ja ulkona auringossa, yksin ja yhdessä. Dance4Fun -koulutus tarjoaa valmiita tuntimalleja, mutta jättää tilaa ohjaajan luovuudelle ja ryhmän huomioimiselle, joten jokainen ohjaaja, seura ja ryhmä voivat tehdä tunneista omanlaisia.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu kaikille lasten ja nuorten ryhmien ohjaajille, jotka ovat suorittaneet Voimisteluohjaajan startti-koulutuksen tai joilla on muuten vastaava osaaminen. Myös aiemmin suoritetut Jumppakoulu-koulutukset takaavat hyvät perusteet koulutukselle 

Hinta

jäsenille 97 €, ei-jäsenille 116 €

Ilmoittaudu

Viim. 2 viikkoa ennen koulutusta. 

 

FREEGYM IDEAPÄIVÄ 
(I-taso 3 h)


Freegym on lapsille ja nuorille suunnattu harrastus, joka rikkoo perinteisen voimistelun rajoja. Freegymissä yhdistyvät voimistelu, voltit, parkour sekä voimaharjoittelu. Freegym  ideapäivä jatkaa siitä, mihin Freegym ohjaajakoulutuksessa jäätiin. Saat ideoita liikkeiden soveltamiseen ja avustamiseen sekä kokonaan uusia Freegym liikeitä ryhmällesi.  

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu kaikille lasten ja nuorten ryhmien ohjaajille, jota ovat suorittaneet Voimisteluohjaajan startti -koulutukse tai joilla on muuten vastaava osaaminen.

Hinta

Jäsenille 67 €

Ilmoittaudu

Viim. 2 viikkoa ennen koulutusta. 

ROPE SKIPPING – PERUSTEET (3H)

Maailmalla huippusuosittu naruhyppely – rope skipping  –  rantautuu nyt Suomeen. Rope skipping on lapsille, nuorille ja aikuisille suunnattu harrastus, jossa yhdistyy taito, nopeus ja kestävyys. Naruhyppyjä voi hyppiä yksin tai yhdessä ja se on helposti aktivoiva liikuntamuoto, joka toimii niin sisällä kuin ulkona. Rope skipping sopii oheislajiksi kaikkien lajien harrastajille. Voit hyödyntää harjoitteita sekä lasten että aikuisten ryhmissä lajista riippumatta. Koulutuksessa käydään läpi harjoitteita rope skippingin eri lajeista: single rope, double dutch, long rope, speed step sekä erilaisia pariharjoitteita. Saat koulutuksesta mukaan kattavan materiaalin rope skippingin perusteista. Materiaalissa on paljon erilaisia leikkejä ja harjoitteita sekä hieman teoriaa ja vinkkejä opettamiseen. Tällä materiaalilla opetat naruhyppyjä koko tulevan vuoden!

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu kaikille naruhyppelystä kiinnostuneille eikä sinulla tarvitse olla ennakkotietoja tai -taitoja lajista.  Kurssin tavoitteena on, että osallistuja voi kurssin käytyään ohjata rope skipping -treenejä koulussaan tai omassa seurassaan

Hinta

jäsenille 40€

Ilmoittaudu

Viim. 2 viikkoa ennen koulutusta. 

 

KOREOGRAFIAN PERUSTEET  (I-taso 10 h)

Mistä alkaisin? Yhdistä idea, tila, voima ja aika ja saat aikaan koreografian! Löydä uusia mahdollisuuksia telineistä, välineistä tai vaikka trampoliinista ja opi miten liikkeet muuttuvat koreografiaksi. Koulutuksen tavoitteena on oppia ja ideoida koreografista suunnittelua, liikkeen peruselementtejä, musiikin analysointia sekä esitysohjelman tekoa. 

Järjestetään tilauskoulutuksina

Tiedustelut liisa.lappalainen@voimistelu.fi

 

KOREOGRAFIAPAJA: INNOSTU OHJELMISTA (IDEAPAJA 3h ja I-TASO 5h)
 

TAVOITTEET JA SISÄLLÖT
Koulutus on kevyt workshop tyyppinen paja, jossa perehdytään ohjelman tekemiseen ja arviointiin. 

KOHDERYHMÄ
Koulutus on tarkoitettu koreografian tekemisestä ja esittävästä voimistelusta kiinnostuneille kaikkien lajien sekä ryhmien ohjaajille ja valmentajille.  

3h ideapaja saatavilla tilauskoulutuksena

Tiedustelut liisa.lappalainen@voimistelu.fi

 

NAISTEN TELINEVOIMISTELUN KOREOGRAFIAKOULUTUS (I-taso 12 h)
 

Koreografiakoulutuksessa pääset kehittämään taitojasi NTV permantosarjan rakentamisessa. Koulutuksessa käsitellään koreografian osa-alueet ja rakennusvaiheet huomioiden FIG:in säännöt naisten telinevoimistelulle. 

 

Täällä opit tunnistamaan eri liikkeen elementtejä, tuottamaan uutta materiaalia ja muokkaamaan sitä. Muita käsiteltäviä aiheita ovat dramaturgia, teemoittaminen ja tarinankerronta koreografiassa.

Koulutuksen ajan työskennellään esimerkkisarjan parissa. Musiikin saat kurssin alussa, tai vaihtoehtoisesti voit tuoda mukanasi oman 90 sekuntia pitkän kappaleen, jonka koreografiaa haluat työstää. 

Kohderyhmä

Naisten telinevoimistelun koreografit ja valmentajat.
Osallistumiseen ei vaadita aiempaa koulutusta koreografioinnin tai tanssin osalta.

Hinta

200 € jäsenille.  Hinta sis. koulutuksen, majoituksen 2hh Kuortaneen urheiluopistolla, lauantain päivällisen ja sunnuntain lounaan.

Ilmoittaudu

6.6. mennessä

 

AVUSTA OIKEIN (I-taso 3 h)

Koulutuksen tavoitteena on oppia oikea ja turvallinen avustustekniikka sekä voimistelun perusliikkeisiin että haastavampiin akrobaattisiin liikkeisiin. Avustusotteiden lisäksi koulutuksessa käydään läpi erilaisia liikkeiden kehittelyjä ja niitä tukevia harjoitteita.  

Kohderyhmä

Koulutus sopii lajista riippumatta kaikille lasten ja nuorten ohjaajille ja valmentajille. 

Hinta

jäsenille 67 € ei jäsenille 80 €

Ilmoittaudu

Viim. 2 viikkoa ennen koulutusta. 

 

POLKU HUIPPUVALMENTAJAKSI – VALMENTAJAN ASKELMERKIT (I-TASO 5H)

Valmentaja Fatima Witick tarjoaa tärkeimmät askelmerkit valmentajana kehittymisen tueksi. Sisältöinä vahvan perustekniikan hiominen, jokaisen yksilön huomioiminen valmennustilanteessa ja  voimistelijoiden terveyden tukeminen.

Hinta

jäsenille 98 €, ei-jäsenille 118€

Ilmoittaudu

Viim. 2 viikkoa ennen koulutusta.