VOIMISTELUOHJAAJAN STARTTI (I-taso 8 h)
Miten ohjaan lapsia ja nuoria?
Haluatko lasten ja nuorten ryhmien ohjaajaksi tai kiinnostaako sinua voimistelun valmentaminen? Tässä koulutuksessa tutustutaan ohjaamisen perustaitoihin ja -tietoihin kuten ryhmän hallintaan, vuorovaikutukseen, lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen sekä innostavaan ja motivoivaan ohjaamiseen. Koulutus antaa valmiudet toimia esimerkiksi apuohjaajana erilaisissa voimistelu-, tanssi- tai

liikuntaryhmissä sekä pohjan jatkokouluttautumiseen. 
 

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu kaikille lasten ja nuorten ohjaamisesta ja lajivalmentamisesta kiinnostuneille. 

Hinta

Jäsenille 99 €, ei-jäsenille 119 € 

Hinta sisältää opetuksen ja materiaalin. 

Ilmoittaudu

Viim. 2 viikkoa ennen koulutusta. 

 

VOIMISTELUKOULU
(I-TASO 16 h)

Miten opetan voimistelua?
Voimistelukoulu – lisää laatua ja liikettä lasten liikuntaan! Voimistelukoulu on Voimisteluliiton konseptimalli, joka pohjautuu aiempaan Jumppakouluun. Voimistelukoulu on lasten voimisteluliikunnan laatutekijä, jonka sisältönä ovat yhtenäiset toimintamallit, materiaalit ja suunnitelmat. Koulutuksen tavoitteena on tutustuttaa ohjaajat ja valmentajat Voimistelukoulun monipuoliseen sisältöön ja valtakunnallisiin tuntimalleihin. Koulutuksen keskiössä ovat lasten ohjaamisen kasvatukselliset sisällöt, leikit, voimistelun perustaidot ja motoristen taitojen harjoittaminen.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu lasten ryhmien ohjaajille ja valmentajille, jotka ovat suorittaneet Voimisteluohjaajan startti -koulutuksen tai vanhan Jumppakoulu-koulutuksen osa 1 tai joilla on muuten vastaava osaaminen. Koulutukseen voi osallistua, vaikka seuralle ei olisi Voimistelukoulu-lisenssi.

Suositus on, että ennen lajitaidon peruskoulutukseen tulemista lasten valmentajilla olisi käytynä nykyinen Voimistelukoulu-koulutus.

Hinta

jäsenille 148 €, ei-jäsenille 178 € 

Hinta sisältää opetuksen ja sähköisen materiaalin.  

Ilmoittaudu

viim. 2 viikkoa ennen koulutusta. 

 

MONIPUOLISTA HARJOITTELUA
(I-TASO 8 h) 

Miten sovellan harjoitteita?
Ponnista, kierähdä ja haasta – uutta virtaa ohjaamiseen monipuolisen harjoittelun koulutuksesta. Koulutuksen tavoitteena on antaa virikkeitä motoristen taitojen ja fyysisten valmiuksien kehittämiseen monipuolisten toimintamallien avulla. Koulutuspäivässä paneudutaan siihen, mitä on monipuolinen liikunta ja voimistelu, mikä on riittävä kokonaisliikuntamäärä sekä miten monipuolista liikuntakasvatusta voidaan tukea seuroissa. Koulutuksesta saa runsaasti käytännön ideoita ja vinkkejä harjoitteluun.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu lasten ryhmien ohjaajille ja valmentajille, jotka ovat suorittaneet Voimisteluohjaajan startti -koulutuksen, nykyisen Voimistelukoulu koulutuksen tai vanhan Jumppakoulu-koulutuksen osa 1. tai joilla on muuten vastaava osaaminen. 

Hinta

Jäsenille 102 €, ei-jäsenille 122 € 

Hinta sisältää opetuksen ja materiaalin. 

Ilmoittaudu

viim. 2 viikkoa ennen koulutusta. 

 

GYMNASTIKLEDARENS START OCH GYMNASTIKSKOLA PÅ SVENSKA

Gymnastikledarens start och Gymnastikskola utbildningar kan beställas även på svenska till egen förening eller tillsammans med 1-3 föreningar. Fråga efter möjligheten om beställningsutbildning av regionalchefen.  

 

STARA-TAPAHTUMAN ARVI-KOULUTUS NETISSÄ

Arvi-koulutuksen voi käydä myös verkossa. Koulutukseen ilmoittaudutaan ennen koulutusta Voimisteluliiton Hoika-koulutusrekisterin kautta. YouTubesta löytyvän Arvi-materiaalin katsomisen jälkeen vastataan sähköpostitse kysymyksiin. 

 

Tiedustelut  nea.vallin@voimistelu.fi

 

LAJITAIDON PERUSKOULUTUS
(I-TASO 22 h) 


Koulutuksen päätavoitteena on oppia taitoharjoittelun yleisiä periaatteita, lajiliikkeiden tekniikkaa sekä niiden opettamista liikekehittelyjen ja harjoitteiden kautta. Lisäksi koulutuksessa käsitellään taitotason mukaisten liikkeiden valintaa, harjoitusryhmän hallintaa, yksilön huomioon ottamista ja kokonaisvaltaisesti turvallisen valmennus- tai ohjaustilanteen luomista. Koulutus painottuu käytännön opetukseen. 

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu ohjaajille ja valmentajille, jotka ovat suorittaneet vähintään Voimisteluohjaajan startti -koulutuksen tai  vanhan Jumppakoulu 1 -koulutuksen  tai joilla on muuten vastaava osaaminen. Suositus on, että ennen Lajitaidon peruskoulutukseen tulemista lasten valmentajilla olisi käytynä nykyinen Voimistelukoulu-koulutus. Kullekin lajille on oma lajikoulutuksensa. Edellytetään II-tasolle aikovilta valmentajilta.

Hinta

jäsenille 194 €, ei-jäsenille 233 € 

Hinta sisältää opetuksen ja sähköisen materiaalin. HUOM. Urheiluopistoissa pidettävissä koulutuksissa poikkeavat hinnat

Ilmoittaudu

viim. 2 viikkoa ennen koulutusta. HUOM. Urheiluopistoissa pidettävissä koulutuksissa poikkeava ilmoittautumisaika.

 

FYYSISEN VALMENNUKSEN PERUSKOULUTUS

(I-TASO 10 h) Koulutuksen päätavoitteena on oppia fyysisten ominaisuuksien harjoittamista ja niiden vaatimuksia voimistelussa. Koulutuksessa perehdytään fyysisen valmennuksen perusteisiin, elinjärjestelmien toimintaan ja kehittymiseen, kuormitukseen sekä harjoittelun monipuolisuuteen. Koulutus painottuu käytännön opetukseen. 

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu ohjaajille ja valmentajille, jotka ovat suorittaneet  vähintään Voimisteluohjaajan startti -koulutuksen tai  vanhan Jumppakoulu osa 1 -koulutuksen tai  joilla on muuten vastaava osaaminen. 

Koulutus on yhteinen kaikille lajeille.  

Hinta

jäsenille 118 €, ei-jäsenille 142 € 

Hinta sisältää opetuksen ja sähköisen materiaalin. 

Ilmoittaudu

viim. 2 viikkoa ennen koulutusta. 

 

LAJITAIDON PERUSKOULUTUKSEN JA FYYSISEN VALMENNUKSEN YHDISTELMÄKOULUTUS

(I-TASO 32 h) 

I-tason peruskoulutus, joka vastaa Lajitaidon peruskoulutuksen ja Fyysisen valmennuksen peruskoulutuksen suorittamista.

 

Tässä koulutuksessa Lajitaidon peruskoulutus ja Fyysisen valmennuksen peruskoulutus yhdistyvät yhdeksi valmentajien osaamista monipuolisesti kehittäväksi kokonaisuudeksi. Koulutuksessa perehdytään molempien koulutusten teemoihin ja osa-alueisiin, kuten lajitaitoihin, taidon oppimiseen, fyysisen valmennuksen harjoittamiseen sekä opettamiseen. Teemat limittyvät toisiinsa niin, että osallistujat saavat valmiudet monipuoliseen ja kokonaisvaltaiseen valmentamiseen. 

  

 

Järjestetään tilauskoulutuksena 

 

Tiedustelut liisa.lappalainen@voimistelu.fi

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu ohjaajille ja valmentajille, jotka ovat suorittaneet Voimisteluohjaajan startti - koulutuksen tai Jumppakoulu osa 1 -koulutuksen tai joilla on muuten vastaava osaaminen.  

 

VALMENNUKSEN SUUNNITTELUN JA SEURANNAN PERUSTEET VERKKOKOULUTUS (I-TASO 10 h)

Koulutuksen päätavoitteena on oppia valmennuksen suunnittelun ja seurannan perusteet niin, että valmennus on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista. Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena oman aikataulun mukaisesti. Verkkokoulutus koostuu itsenäisesti opiskeltavista osioista (video- ja lukumateriaalit), itsearviointiin perustuvista tehtävistä sekä kouluttajan tarkistamasta lopputehtävästä. 

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu ohjaajille ja valmentajille, jotka ovat suorittaneet Voimisteluohjaajan startti -koulutuksen ja Fyysisen valmennuksen peruskoulutuksen tai joilla on muuten vastaava osaaminen. 

Koulutus on yhteinen kaikille lajeille. 

Laajus ja opetusmuodot

Koulutus suoritetaan itsenäisesti Priima-oppimisalustalla ja sen laskennallinen kesto on noin 10 tuntia 

Hinta

jäsenille 55 €, ei-jäsenille  66 €

Hinta sisältää verkkomateriaalin käyttöoikeuden sekä palautteen lopputehtävästä.  

Ilmoittaudu

Uusi verkkokoulutus alkaa aina kuukauden alussa. 

Ilmoittautuminen koulutukseen tapahtuu edellisen 

kuukauden 15. päivään mennessä 

www.voimistelu.fi/koulutus. 

 

LAJIKOHTAINEN LISÄPÄIVÄ II- TASOLLE AIKOVILLE VALMENTAJILLE

Päivän tavoitteena on tarkastella valmentajien osaamista ennen siirtymistä seuraavalle tasolle. Koulutustilaisuudessa kerrataan I-tasolla opittuja asioita ja keskitytään lajitekniikan puhtaaseen opettamiseen ja valmennustoimintaan käytännössä. Lisäpäivä suoritetaan useissa lajeissa leirien yhteydessä, jotta koulutettavilla on mahdollisuus nähdä ja harjoitella taidon opettamista käytännössä. 

Kesto ja tilaisuuden toteutustapa vaihtelee ryhmäkoon  mukaan (alle 5 hlön ryhmät  4 h, suuret n. 8 h)

Lisätiedot: liisa.lappalainen@voimistelu.fi

Kohderyhmä

Koulutuspäivä on tarkoitettu II-tasolle aikoville valmentajille. Mikäli olet suorittanut I-tason 2017 koulutusuudistuksen jälkeen, kuuluu lisäpäivä opintopolkuusi. 

 

VOIMISTELUVALMENTAJIEN JATKOKOULUTUS (II-taso)

Voimisteluvalmentajien jatkokoulutus on I-tason suorittaneille lajivalmentajille tarkoitettu koulutusprosessi, joka sisältää sekä lähijaksoja että työssä oppimista. Koulutuksen tavoitteena on syventää voimistelulajien harjoittelun sekä valmennuksen tietoja ja taitoja. Painopisteinä ovat lajitekniikan syventäminen, valmentajana toimiminen, valmennuksen suunnittelu ja seuranta, elimistön kuormittaminen ja palautuminen sekä terveyttä edistävä valmennus.

Seuraavat koulutukset järjestetään 2021

Tiedustelut liisa.lappalainen@voimistelu.fi

Kohderyhmä

Lajien valmentajat ja ohjaajat, jotka ovat suorittaneet I-tason valmentajakoulutuksen tai joilla on vastaavat tiedot ja taidot. Koulutus on tarkoitettu vain Voimisteluliiton jäsenseurojen valmentajille. 

Laajuus ja opetusmuodot

Koulutus koostuu kolmesta lähijaksosta sekä etätehtävistä ja työssä oppimisesta – kokonaislaajuus n. 100 h.

Hinta

Jäsenille 990 €

 

VOIMISTELULAJIEN LAJITUTKINTO 
(III-taso 150 h + VAT)


Lajitutkinto on vuoden kestävä opintokokonaisuus II-tason koulutuksen suorittaneille tai vastaavan osaamisen omaaville valmentajille. Koulutuksen kautta saat valmiuksia nähdä ja ymmärtää kokonaisvaltaisesti käytännön urheiluvalmennusta. Lisäksi kehität vuorovaikutteisen valmennuksen, opetuksen ja ohjauksen valmiuksia valmennustoiminnassasi. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka sisältää voimistelulajien yhteisiä lähijaksoja, lajikohtaisesti toteutettavia jaksoja, itseopiskelua kotipaikkakunnalla sekä työssäoppimisena omaa valmennustyötä toteuttaen. Koulutus henkilökohtaistetaan jokaisen opiskelijan itseanalyysiin perustuvan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman kautta. 

 

Koulutukseen sisältyy valmentajan ammattitutkinnon suorittaminen. Valmentajan ammattitutkinto on näyttötutkintojärjestelmään kuuluva ammatillinen aikuiskoulutus. Työssä, muussa käytännön elämässä sekä koulutuksessa hankittu ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa. Tutkintotilaisuudet toteutetaan koulutuksen ohessa. 

Ilmoittaudu

Koulutukseen valitaan mukaan maksimissaan 15-20 eri voimistelulajien valmentajaa. Valinta tapahtuu hakulomakkeen sekä tarvittaessa puhelinhaastattelun perusteella. 

 

Seuraava haku koulutukseen alkaa huhtikuussa 2020. Koulutus käynnistyy verkossa loppusyksystä ja lähiopetuspäivät alkavat joulukuussa 2020.

lisätietoja liisa.lappalainen@voimistelu.fi 

Hinta-arvio


Koulutuskokonaisuudelle 2500 e

Koulutukseen voivat hakea vain jäsenseurojen valmentajat.

 

VOIMISTELUKOULUOHJAAJAN UPDATE -IDEAPÄIVÄ (6 h)
Voimistelukoulukonseptiin liittyvät UPDATE-tapaamiset ovat ohjaajien ideapajoja, joilla voidaan pitää omaa osaamista yllä. Tapaamiset on tarkoitettu Voimistelukoulu-lisenssin ostaneiden seurojen ohjaajien täydennyskoulutuksiksi. Tapaamiset ovat maksuttomia. 

Tavoite: Lisätä ideoita lasten liikunnan laatutekijöiden toteuttamiseen käytännössä. Update-tunnit ovat käytännön esimerkkejä motoristen harjoitteiden ohjaamisesta. Updatesta saat myös voimistelukoulun työkirjan, josta saat paljon vinkkejä siihen, kuinka annat lapselle palautetta ja innostat voimistelun maailmaan.

Tiedustelut nea.vallin@voimistelu.fi

Ilmoittaudu

Alueelliset UPDATE-päivämäärät ilmoitetaan kevään aikana. Tämä ideapäivä ei korvaa Voimistelukoulu -koulutusta vaan täydentää siellä opittuja asioita.

Tiedustelut nea.vallin@voimistelu.fi

Hinta
UPDATE-ideapäivät ovat maksuttomia Voimistelukoulu-lisenssin ostaneiden seurojen ohjaajille.

 

CONVENTION SUNNUNTAI:

Monipuolinen koulutusviikonloppu Convention on uudistunut, tarjoamme sunnuntaina huikean kattauksen virikkeitä ja uusia ideoita lasten, nuorten, lajien harrasteryhmien, tanssin ja tanssillisen voimistelun ohjaajille. 

Lauantaina keskitymme aikuisten, tanssin ja vesiliikunnan huikeaa maailmaan.  

Tarkka ohjelma luettavissa netistä kesäkuussa 2020 

www.voimistelu.fi 

Ilmoittaudu

Aika ja paikka 3.-4.10.2020

Mäkelänrinteen uintikeskus, Helsinki 

Kouluttajina kotimaisia ja kansainvälisiä kouluttajia 

Ilmoittautuminen avataan kesäkuussa 2020 www.voimistelu.fi

Tiedustelut hannele.lyytikka@voimistelu.fi 

 

PERHELIIKUNNAN PERUSTEET 
(I-taso 10 h)


Intensiivinen koulutuspäivä, jossa tutustutaan perheliikunnan sisältöön, ohjaamiseen sekä soveltamiseen alle kouluikäisille lapsille. 

Koulutuksessa tutustaan käytännön kautta 1–4-vuotiaiden lasten hauskoihin harjoituksiin ja tuntimalleihin. 

Perheliikunnan perusteet -koulutuksessa saa myös vinkkejä aikuista aktivoivaan toimintaan sekä välineiden ja musiikin käyttöön. Koulutukseen kuuluu etätehtävä, jossa rakennetaan seuralle oma perheliikuntasuunnitelma. 

Hinta

jäsenille 118 €, ei-jäsenille 142 € ,

Ilmoittaudu

Viim. 2 viikkoa ennen koulutusta. 

Seuraavat koulutukset

 

PERHELIIKUNNAN IDEAPÄIVÄ -LILLIN LIIKUNTATARINAT (I-taso 3 h)

Miltä kuulostaa hypähtää Lillin liikuntatarinoiden maailmaan, kaatamaan nenällä taikasieniä, pomppimaan lumituiskussa, vetämään kaveria lakanareessä, heittämään lentäviä lautasia ja laukkaamaan sanomalehtikeppihevosilla?

Ideapäivä pohjautuu saman nimisen kirjan sisältöön, jossa sukelletaan lasten liikunnan maailmaan hyödyntäen arkisia tavaroita ja kierrätysmateriaaleja liikuntavälineinä. Ideapäivä sisältää kirjan ja julistepaketin, jossa kaikki liikuntavinkit valmiina. Luvassa rutkasti liikunnan iloa ja riemua!

Hinta

 jäsenille 75 € ei jäsenille 90 €

Hinta sisältää "Lillin liikuntatarinat" -kirjan sekä siihen kuuluvan julistepaketin. 

Ilmoittaudu

Viim. 2 viikkoa ennen koulutusta. 

 

FREEGYM OHJAAJAKOULUTUS  (I-taso 6 h). Uutta sis. NinjaGym-materiaalin.

Freegym on lapsille ja nuorille suunnattu harrastus, joka rikkoo perinteisen voimistelun rajoja. Freegymissä yhdistyvät voimistelu, voltit, parkour ja voimaharjoittelu. Koulutus sisältää perustiedot Freegymin harjoitteista sekä niiden ohjaamisesta ryhmälle. Freegym -koulutuksen käytyään ohjaaja saa myös käyttöönsä NinjaGym -materiaalin, joka on suunnattu 5-12 -vuotiaille. NinjaGym -materiaali sisältää samoja elementtejä kuin Freegym, muta se on nimenomaan suunnattu lapsille.

FREEGYM

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu kaikille lasten ja nuorten ryhmien ohjaajille, jotka ovat suorittaneet Voimisteluohjaajan startti -koulutuksen tai joilla on muuten vastaava osaaminen.

Hinta

jäsenille 97 €

Ilmoittaudu

Viim. 2 viikkoa ennen koulutusta. 

 

FREEGYM IDEAPÄIVÄ 
(I-taso 3 h)


Freegym on lapsille ja nuorille suunnattu harrastus, joka rikkoo perinteisen voimistelun rajoja. Freegymissä yhdistyvät voimistelu, voltit, parkour sekä voimaharjoittelu. Freegym  ideapäivä jatkaa siitä, mihin Freegym ohjaajakoulutuksessa jäätiin. Saat ideoita liikkeiden soveltamiseen ja avustamiseen sekä kokonaan uusia Freegym liikeitä ryhmällesi.  

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu kaikille lasten ja nuorten ryhmien ohjaajille, jota ovat suorittaneet Voimisteluohjaajan startti -koulutukse tai joilla on muuten vastaava osaaminen.

Hinta

Jäsenille 67 €

Ilmoittaudu

Viim. 2 viikkoa ennen koulutusta. 

 

DANCE4FUN!  (I-taso 6 h )

Dance4Fun on uusi lapsille ja nuorille suunnattu monipuolinen tanssiharrastus, jossa liikkeet maustetaan eri tanssityylein. Tunneilla tanssi yhdistää luovuuden, motoriikan ja fyysisten ominaisuuksien harjoittelun.

Dance4Fun sopii kaikille lapsille ja nuorille ikään, sukupuoleen, taustaan tai tanssikokemukseen katsomatta - sisällä saleissa ja ulkona auringossa, yksin ja yhdessä. Dance4Fun -koulutus tarjoaa valmiita tuntimalleja, mutta jättää tilaa ohjaajan luovuudelle ja ryhmän huomioimiselle, joten jokainen ohjaaja, seura ja ryhmä voivat tehdä tunneista omanlaisia.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu kaikille lasten ja nuorten ryhmien ohjaajille, jotka ovat suorittaneet Voimisteluohjaajan startti-koulutuksen tai joilla on muuten vastaava osaaminen. Myös aiemmin suoritetut Jumppakoulu-koulutukset takaavat hyvät perusteet koulutukselle 

Hinta

jäsenille 97 €, ei-jäsenille 116 €

Ilmoittaudu

Viim. 2 viikkoa ennen koulutusta. 

 

KOHTI KOREOGRAFIAA   
(I-taso 5 h)

Koulutuksen tavoitteena on oppia ja ideoida koreografista suunnittelua ja esitysohjelman tekoa. Koulutuksen aikana tehdään harjoitussarjoja ja edetään kehittelyn kautta kohti koreografiaa.

Kohderyhmä

Treenipäivä soveltuu tanssillisen voimistelun harrastajille. 

Hinta

jäsenille 102 € ja ei-jäsenille 122 €

Ilmoittaudu

Viim. 2 viikkoa ennen koulutusta. 

 

KOREOGRAFIAN PERUSTEET  (I-taso 10 h)

Mistä alkaisin? Yhdistä idea, tila, voima ja aika ja saat aikaan koreografian! Löydä uusia mahdollisuuksia telineistä, välineistä tai vaikka trampoliinista ja opi miten liikkeet muuttuvat koreografiaksi. Koulutuksen tavoitteena on oppia ja ideoida koreografista suunnittelua, liikkeen peruselementtejä, musiikin analysointia sekä esitysohjelman tekoa. 

Järjestetään tilauskoulutuksina

Tiedustelut liisa.lappalainen@voimistelu.fi

 

KOREOGRAFIAPAJA: INNOSTU OHJELMISTA (IDEAPAJA 3 h)
 

TAVOITTEET JA SISÄLLÖT
Koulutus on kevyt workshop tyyppinen paja, jossa perehdytään ohjelman tekemiseen ja arviointiin. 

KOHDERYHMÄ
Koulutus on tarkoitettu koreografian tekemisestä ja esittävästä voimistelusta kiinnostuneille kaikkien lajien sekä ryhmien ohjaajille ja valmentajille.  

Järjestetään tilauskoulutuksina

Tiedustelut liisa.lappalainen@voimistelu.fi

 

NAISTEN TELINEVOIMISTELUN KOREOGRAFIAKOULUTUS (I-taso 12 h)
 

Koreografiakoulutuksessa pääset kehittämään taitojasi NTV permantosarjan rakentamisessa. Koulutuksessa käsitellään koreografian osa-alueet ja rakennusvaiheet huomioiden FIG:in säännöt naisten telinevoimistelulle. 

 

Täällä opit tunnistamaan eri liikkeen elementtejä, tuottamaan uutta materiaalia ja muokkaamaan sitä. Muita käsiteltäviä aiheita ovat dramaturgia, teemoittaminen ja tarinankerronta koreografiassa.

Koulutuksen ajan työskennellään esimerkkisarjan parissa. Musiikin saat kurssin alussa, tai vaihtoehtoisesti voit tuoda mukanasi oman 90 sekuntia pitkän kappaleen, jonka koreografiaa haluat työstää. 

Kohderyhmä

Naisten telinevoimistelun koreografit ja valmentajat.
Osallistumiseen ei vaadita aiempaa koulutusta koreografioinnin tai tanssin osalta.

Hinta

200 € jäsenille.  Hinta sis. koulutuksen, majoituksen 2hh Kuortaneen urheiluopistolla, lauantain päivällisen ja sunnuntain lounaan.

Ilmoittaudu

6.6. mennessä

 

AVUSTA OIKEIN (I-taso 3 h)

Koulutuksen tavoitteena on oppia oikea ja turvallinen avustustekniikka sekä voimistelun perusliikkeisiin että haastavampiin akrobaattisiin liikkeisiin. Avustusotteiden lisäksi koulutuksessa käydään läpi erilaisia liikkeiden kehittelyjä ja niitä tukevia harjoitteita.  

Kohderyhmä

Koulutus sopii lajista riippumatta kaikille lasten ja nuorten ohjaajille ja valmentajille. 

Hinta

jäsenille 67 € ei jäsenille 80 €

Ilmoittaudu

Viim. 2 viikkoa ennen koulutusta. 

 

VOIMISTELUVALMENTAJIEN WORKSHOP (I-TASO 6 H)

Workshop on tarkoitettu kaikkien voimistelulajien valmentajille.

Päivä sisältää kolme eri treenikokonaisuutta, joista saat vinkkejä oman valmennuksen tueksi.

 

1.      Loppuverryttelyn merkitys vammojen ennaltaehkäisyssä ja palautumisen edistämisessä. Kolme erilaista loppuverryttelymallia hyödyntäen eri lajien malleja ja vinkkejä. Varalan Urheiluopiston fysioterapeutti tulee jakamaan vinkit voimisteluvalmentajien käyttöön.

2.      Lajikulttuurin muutos voimistelussa, pienillä asioilla on vaikutusta. Palautteenanto positiivisen kautta ja hyvän minäkuvan vahvistaminen, pelit ja leikit harjoittelun apuna.

3.      Tanssista vinkkejä vartalon käyttöön ja asentojen ylläpitämiseen. Hyvä ryhti, vartalon kannatus ja jalkatyöskentely tanssin keinoin. Tässä osiossa Ansku Bergström jakaa oppejaan ja opastaa valmentajat hyödyntämään tanssin elementtejä.

Hinta

jäsenille 100 €

Ilmoittaudu

Viim. 2 viikkoa ennen koulutusta. 

 

TERVE VOIMISTELIJA

– KOKONAISVALTAINEN VALMENNUS LAPSUUS- JA VALINTAVAIHEESSA

Koulutuksessa perehdytään lapsen ja nuoren psyykkiseen kehitykseen. Tämän kautta tutkitaan yhdessä sitä, mitä kokonaisvaltainen valmennus tarkoittaa, ja miten se voisi ilmentyä erityisesti lapsuus- ja valintavaiheessa.

 

Hinta

 jäsenille 100 €, ei-jäsenille 120 €        

Aika ja Paikka

1.2. Turku