VOIMISTELUOHJAAJAN STARTTI (I-taso 8 h)
Miten ohjaan lapsia ja nuoria?

YHTEINEN ALOITUSKOULUTUS KAIKILLE LASTEN JA NUORTEN OHJAAJILLE SEKÄ LAJIVALMENTAJILLE.


Haluatko lasten ja nuorten ryhmien ohjaajaksi tai kiinnostaako sinua voimistelun tai tanssin ohjaaminen? Tässä koulutuksessa tutustutaan laadukkaaseen lasten liikunnan ohjaamisen perustaitoihin ja -tietoihin kuten ryhmän hallintaan, vuorovaikutukseen, turvallisuuteen, lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen sekä innostavaan ja motivoivaan ohjaamiseen. Koulutus antaa valmiudet toimia esimerkiksi apuohjaajana erilaisissa voimistelu-, tanssitai muissa liikuntaryhmissä sekä pohjan jatkokouluttautumiseen
 

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu kaikille lasten ja nuorten ohjaamisesta ja lajivalmentamisesta kiinnostuneille. 

Hinta

Jäsenille 99 €, ei-jäsenille 119 € 

Hinta sisältää opetuksen ja materiaalin. 

Ilmoittaudu

Viim. 2 viikkoa ennen koulutusta. 

 

VOIMISTELUKOULU
(I-TASO 16 h)

Miten opetan voimistelua?

 

Voimistelukoulu – lisää laatua ja liikettä lasten liikuntaan! Voimistelukoulu on Voimisteluliiton lasten laadukkaan voimistelun toimintamalli, josta alkaa niin voimistelu, tanssi kuin Gym-polku. Voimistelukoulun sisältönä ovat voimistelun laatutekijät, yhtenäiset toimintamallit, materiaalit ja suunnitelmat. Koulutuksen tavoitteena on tutustuttaa ohjaajat ja valmentajat Voimistelukoulun monipuoliseen sisältöön, pedagogiikkaan ja valtakunnallisiin tuntimalleihin. Koulutuksen keskiössä ovat lasten ohjaamisen kasvatukselliset sisällöt, leikit, voimistelun alkeistaidot ja perusmotoristen taitojen harjoittaminen.

Toteutus on kaksiosainen: n. 8 tuntia toteutetaan itsenäisenä verkko-opiskeluna ennen lähipäivää ja toinen osa n. 8 tuntia lähiopetuksena salitilassa. Lähipäivään osallistumisen edellytys on ennakkoon suoritettu verkko-opiskelu.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu lasten ryhmien ohjaajille ja valmentajille, jotka ovat suorittaneet Voimisteluohjaajan startti -koulutuksen tai joilla on muuten vastaava osaaminen. Suositus on, että ennen Lajitaidon peruskoulutukseen tulemista lasten valmentajilla olisi käytynä Voimistelukoulu-koulutus.

Hinta

jäsenille 125 €, ei-jäsenille 150 € 

Hinta sisältää opetuksen ja sähköisen materiaalin.  

Ilmoittaudu

viim. 2 viikkoa ennen koulutusta. 

 

LAATUA LAPSUUSVAIHEEN OHJAUKSEEN -KOULUTUS
(I-TASO 8 h) 

Entinen Monipuolista harjoittelua -koulutus

Miten sovellan harjoitteita?

 

Ponnista, kierähdä ja haasta – uutta virtaa monipuolisen harjoittelun tukemiseen laadukkaan lapsuusvaiheen ohjaamisen koulutuksesta. Koulutuksen tavoitteena on antaa virikkeitä motoristen taitojen ja fyysisten valmiuksien kehittämiseen monipuolisten toimintamallien avulla. Koulutuspäivässä paneudutaan siihen, mitä on laadukas lasten harrastaminen, monipuolinen liikunta ja voimistelu, mikä on riittävä kokonaisliikuntamäärä sekä miten monipuolista ja laadukasta liikuntakasvatusta voidaan tukea seuroissa. Koulutuksesta saa runsaasti käytännön ideoita ja vinkkejä harjoitteluun.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu lasten ryhmien ohjaajille ja valmentajille, jotka ovat suorittaneet Voimisteluohjaajan startti -koulutuksen tai vanhan Jumppakoulukoulutuksen osa 1. tai joilla on muuten vastaava osaaminen.

Hinta

Jäsenille 102 €, ei-jäsenille 122 € 

Hinta sisältää opetuksen ja materiaalin. 

Ilmoittaudu

viim. 2 viikkoa ennen koulutusta. 

 

GYMNASTIKLEDARENS START OCH GYMNASTIKSKOLA PÅ SVENSKA

Gymnastikledarens start och Gymnastikskola utbildningar kan beställas även på svenska till egen förening eller tillsammans med 1-3 föreningar. Fråga efter möjligheten om beställningsutbildning av regionalchefen.  

 

STARA-TAPAHTUMAN ARVI-KOULUTUS NETISSÄ
Arvi-koulutus suoritetaan syksystä 2021 alkaen verkossa sähköisen oppimisalustan kautta. Koulutukseen ilmoittaudutaan Voimisteluliiton Hoika-koulutusrekisterin kautta. Ilmoittautumisen jälkeen saat lisäohjeet koulutuksen suorittamiseen erillisellä oppimisalustalla.

 

Arvit toimivat Stara-tapahtumien arvioitsijoina. Stara-tapahtumien arviointi on tehty Voimisteluliiton lajien ja tanssin yhteistyönä. Arvioinnissa korostetaan onnistumista ja lapsen omaa osaamista. Arvi-koulutuksessa käydään läpi yhteiset arviointiohjeet. Koulutuksen käytyään osallistuja voi toimia Arvina Stara-tapahtumissa. 

 

Tiedustelut  satu.akerlund@voimistelu.fi

 

LAJITAIDON PERUSKOULUTUS
(I-TASO 22 h) 


Koulutuksen päätavoitteena on oppia taitoharjoittelun yleisiä periaatteita, lajiliikkeiden tekniikkaa sekä niiden opettamista liikekehittelyjen ja harjoitteiden kautta. Lisäksi koulutuksessa käsitellään taitotason mukaisten liikkeiden valintaa, harjoitusryhmän hallintaa, yksilön huomioon ottamista ja kokonaisvaltaisesti turvallisen valmennus- tai ohjaustilanteen luomista. Koulutus painottuu käytännön opetukseen. 

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu ohjaajille ja valmentajille, jotka ovat suorittaneet vähintään Voimisteluohjaajan startti -koulutuksen tai joilla on muuten vastaava osaaminen. Suositus on, että ennen lajitaidon peruskoulutukseen osallistumista lasten valmentajilla olisi käytynä Voimistelukoulu-koulutus. Kullekin lajille on oma lajikoulutuksensa.

Hinta

jäsenille 194 €, ei-jäsenille 233 € 

Hinta sisältää opetuksen ja sähköisen materiaalin. HUOM. Urheiluopistoissa pidettävissä koulutuksissa poikkeavat hinnat

Ilmoittaudu

viim. 2 viikkoa ennen koulutusta. HUOM. Urheiluopistoissa pidettävissä koulutuksissa poikkeava ilmoittautumisaika.

 

FYYSISEN VALMENNUKSEN PERUSKOULUTUS

(I-TASO 10 h) 

 

I-TASON PERUSKOULUTUS, JOKA EDELLYTETÄÄN II-TASOLLE AIKOVILTA VALMENTAJILTA.


Koulutuksen päätavoitteena on oppia fyysisten ominaisuuksien harjoittamista ja niiden vaatimuksia voimistelussa. Koulutuksessa perehdytään fyysisen valmennuksen perusteisiin, elinjärjestelmien toimintaan ja kehittymiseen, kuormitukseen sekä harjoittelun monipuolisuuteen. Koulutus painottuu käytännön opetukseen.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu ohjaajille ja valmentajille, jotka ovat suorittaneet vähintään Voimisteluohjaajan startti -koulutuksen tai joilla on muuten vastaava osaaminen. Koulutus on yhteinen kaikille lajeille.

Hinta

jäsenille 118 €, ei-jäsenille 142 € 

Alennettu jäsenhinta Syksyllä 2020 92€

Hinta sisältää opetuksen ja sähköisen materiaalin. 

Ilmoittaudu

viim. 2 viikkoa ennen koulutusta. 

 

LAJITAIDON PERUSKOULUTUKSEN JA FYYSISEN VALMENNUKSEN YHDISTELMÄKOULUTUS

(I-TASO 32 h) 

I-tason peruskoulutus, joka vastaa Lajitaidon peruskoulutuksen ja Fyysisen valmennuksen peruskoulutuksen suorittamista.

 

Tässä koulutuksessa Lajitaidon peruskoulutus ja Fyysisen valmennuksen peruskoulutus yhdistyvät yhdeksi valmentajien osaamista monipuolisesti kehittäväksi kokonaisuudeksi. Koulutuksessa perehdytään molempien koulutusten teemoihin ja osa-alueisiin, kuten lajitaitoihin, taidon oppimiseen, fyysisen valmennuksen harjoittamiseen sekä opettamiseen. Teemat limittyvät toisiinsa niin, että osallistujat saavat valmiudet monipuoliseen ja kokonaisvaltaiseen valmentamiseen. 

  

 

Järjestetään tilauskoulutuksena, tilauslomake nettisivuilla.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu ohjaajille ja valmentajille, jotka ovat suorittaneet Voimisteluohjaajan startti -koulutuksen tai Jumppakoulu osa 1-koulutuksen tai joilla on muuten vastaava osaaminen.

 

VALMENNUKSEN SUUNNITTELUN JA SEURANNAN PERUSTEET VERKKOKOULUTUS (I-TASO 10 h)
I-TASON PERUSKOULUTUS, JOKA EDELLYTETÄÄN II-TASOLLE AIKOVILTA VALMENTAJILTA

Koulutuksen päätavoitteena on oppia valmennuksen suunnittelun ja seurannan perusteet niin, että valmennus on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista. Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena oman aikataulun mukaisesti. Verkkokoulutus koostuu itsenäisesti opiskeltavista osioista (video- ja lukumateriaalit), itsearviointiin perustuvista tehtävistä sekä kouluttajan tarkistamasta lopputehtävästä.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu ohjaajille ja valmentajille, jotka ovat suorittaneet Voimisteluohjaajan startti -koulutuksen ja Fyysisen valmennuksen peruskoulutuksen tai joilla on muuten vastaava osaaminen. Koulutus on yhteinen kaikille lajeille.

Laajus ja opetusmuodot

Koulutus suoritetaan itsenäisesti Priima-oppimisalustalla ja sen laskennallinen kesto on n. 10 tuntia. Koulutus tulee suorittaa kahden kuukauden (2 kk) sisällä koulutukseen ilmoittautumisesta.

Hinta

jäsenille 60 €, ei-jäsenille  72 €

Hinta sisältää verkkomateriaalin käyttöoikeuden sekä palautteen lopputehtävästä.  

Ilmoittaudu

Uusi verkkokoulutus alkaa aina kuukauden alussa. 

Ilmoittautuminen koulutukseen tapahtuu edellisen 

kuukauden 15. päivään mennessä 

www.voimistelu.fi/koulutus. 

 

LAJIKOHTAINEN LISÄPÄIVÄ II- TASOLLE AIKOVILLE VALMENTAJILLE
KOULUTUSPÄIVÄ, JOKA EDELLYTETÄÄN II-TASOLLE AIKOVILTA VALMENTAJILTA.
 

Lisäpäivän tavoitteena on tarkastella valmentajan osaamista ennen siirtymää seuraavalle tasolle. Koulutustilaisuudessa kerrataan I-tasolla opittuja asioita ja keskitytään nimenomaan lajitekniikan puhtaaseen opettamiseen ja valmennustoimintaan käytännössä. Lisäpäivä suoritetaan useissa lajeissa leirien yhteydessä, jotta koulutettavilla on mahdollisuus nähdä ja harjoitella taidon opettamista käytännössä.

Kesto ja tilaisuuden toteutustapa vaihtelee ryhmäkoon mukaan. (Alle 5 hlön ryhmät n. 4 h, suurryhmät n. 8 h) Lisäpäivät 2. tasolle järjestetään huhti-elokuun aikana 2021. Seuraava 2. taso alkaa syksyllä 2021.

Kohderyhmä

II-tasolle aikoville valmentajille. Mikäli olet suorittanut I-tason 2017 koulutusuudistuksen jälkeen, kuuluu lisäpäivä opintopolkuusi.

Hinta

jäsenille n. 50 € riippuen lajin toteutustavasta.

Tiedustelut Liisa.lappalainen@voimistelu.fi

 

VOIMISTELUVALMENTAJIEN JATKOKOULUTUS (II-taso)
II-TASON PERUSKOULUTUS, JOKA EDELLYTETÄÄN III-TASOLLE AIKOVILTA VALMENTAJILTA.
 

Voimisteluvalmentajien jatkokoulutus on I-tason suorittaneille lajivalmentajille tarkoitettu koulutusprosessi, joka sisältää sekä lähijaksoja että työssä oppimista. Koulutuksen tavoitteena on syventää voimistelulajien harjoittelun sekä valmennuksen tietoja ja taitoja. Painopisteinä ovat lajitekniikan syventäminen, valmentajana toimiminen, valmennuksen suunnittelu ja seuranta, elimistön kuormittaminen ja palautuminen sekä terveyttä edistävä valmennus.

Tiedustelut liisa.lappalainen@voimistelu.fi

Seuraavat koulutukset järjestetään syksyllä 2021 ja haku koulutukseen alkaa kesällä 2021. Tarkemmat päivämäärät teline- ja lattialajien osalta ilmoitetaan hakuajan alkaessa; lattialajin aloitusjakso 09/21 ja telinelajien 11/21.

Kohderyhmä

Lajien valmentajat ja ohjaajat, jotka ovat suorittaneet I-tason valmentajakoulutuksen tai joilla on vastaavat tiedot ja taidot. Koulutus on tarkoitettu vain Voimisteluliiton jäsenseurojen valmentajille. HUOM; Mikäli olet suorittanut I-tason 2017 koulutusuudistuksen jälkeen, kuuluu lisäpäivä opintopolkuusi. Katso lisätiedot lajikohtaisen lisäpäivän kohdalta.

Laajuus ja opetusmuodot

oulutus koostuu kolmesta lähijaksosta, verkkoopiskelusta sekä etätehtävistä ja työssä oppimisesta – kokonaislaajuus n. 100 h.

Hinta

Jäsenille 990 €

 

UUSI!

LASTEN JA NUORTEN OHJAAJIEN JATKOKOULUTUS (II-taso)
 

Ohjaajien jatkokoulutus on I-tason suorittaneille voimistelun, tanssin ja harrastetoiminnan ohjaajille tarkoitettu koulutusprosessi, joka sisältää sekä lähijaksoja että työssä oppimista. Koulutuksen tavoitteena on syventää voimistelu- ja tanssilajien harjoittelun sekä valmennuksen tietoja ja taitoja. Painopisteinä ovat ohjaajana toimiminen, laadukas ohjaustoiminta, monipuolinen harjoittelu, lajitekniikat, toiminnan ja tapahtumien suunnittelu ja seuranta, elimistön kuormittaminen ja palautuminen sekä terveyttä edistävä liikuttaminen.

Pilotti koulutus järjestetään syksyllä 2021 Ilmoittautuminen koulutukseen alkaa huhtikuun lopussa, seuraa nettisivun uutisointia.

 

 

Lasten ja nuorten ohjaajat, jotka ovat suorittaneet I-tason tasotodistuksen tai joilla on vastaavat tiedot ja taidot sekä vähintään 2 vuotta ohjauskokemusta.


 

 

Hinta jäsenille 570 €, ei-jäsenille 680 €

lisätietoja liisa.lappalainen@voimistelu.fi 

Kohderyhmä

Hinta

 

VOIMISTELUKOULUOHJAAJAN UPDATE -IDEATUOKIO

Voimistelukouluohjaajan UPDATE-tapaaminen on ohjaajien ideapaja, jossa paneudutaan laadukkaan lasten voimistelun sisältöihin. Tapaaminen on tarkoitettu kaikille Voimistelukouluohjaajille, valmentajille, nuoriso- ja harrastepäälliköille ja lasten harrastevastaaville täydennyskoulutukseksi.

Tavoite: Lisätä ideoita lasten liikunnan laatutekijöiden toteuttamiseen käytännössä konkreettisten vinkkien avulla.

Tiedustelut satu.akerlund@voimistelu.fi

 

VOIMISTELULAJIEN LAJITUTKINTO 
(III-taso 150 h + VAT)

Lajitutkinto on vuoden kestävä opintokokonaisuus II-tason koulutuksen suorittaneille tai vastaavan osaamisen omaaville valmentajille. Koulutuksen kautta saat valmiuksia nähdä ja ymmärtää kokonaisvaltaisesti käytännön urheiluvalmennusta. Lisäksi kehität vuorovaikutteisen valmennuksen, opetuksen ja ohjauksen valmiuksia valmennustoiminnassasi. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka sisältää voimistelulajien yhteisiä lähijaksoja, lajikohtaisesti toteutettavia jaksoja, itseopiskelua kotipaikkakunnalla sekä työssäoppimisena omaa valmennustyötä toteuttaen. Koulutus henkilökohtaistetaan jokaisen opiskelijan itseanalyysiin perustuvan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman kautta.

 

Koulutukseen sisältyy valmentajan ammattitutkinnon suorittaminen. Valmentajan ammattitutkinto on näyttötutkintojärjestelmään kuuluva ammatillinen aikuiskoulutus. Työssä, muussa käytännön elämässä sekä koulutuksessa hankittu ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa. Tutkintotilaisuudet toteutetaan koulutuksen ohessa.

 

Ilmoittaudu

Koulutukseen valitaan mukaan maksimissaan 15–20 eri voimistelulajien valmentajaa. Valinta tapahtuu hakulomakkeen sekä tarvittaessa puhelinhaastattelun perusteella. Seuraavan koulutuksen 2022–2023 haku alkaa keväällä 2022. Koulutus käynnistyy syksyllä 2022.

lisätietoja liisa.lappalainen@voimistelu.fi 

Hinta

jäsenille n. 2300 € sisältäen opetuksen sekä majoituksen ja ruokailut lähijaksoilla. Koulutukseen voivat osallistua vain Voimisteluliiton jäsenseurojen valmentajat.

 

CONVENTION 

Monipuolinen koulutusviikonloppu Convention on uudistunut, tarjoamme sunnuntaina huikean kattauksen virikkeitä ja uusia ideoita lasten, nuorten, lajien harrasteryhmien, tanssin ja tanssillisen voimistelun ohjaajille. 

Lauantaina keskitymme aikuisten, tanssin ja vesiliikunnan huikeaa maailmaan.  

Tarkka ohjelma luettavissa netistä kesäkuussa 2021

www.voimistelu.fi 

Ilmoittautuminen avataan 2.8.

Ilmoittaudu

Aika ja paikka 9.-10.10.2021

Mäkelänrinteen uintikeskus, Helsinki 

Ilmoittautuminen avataan 2.8.2021 klo 12.00 www.voimistelu.fi

Tiedustelut klara.westerlund@voimistelu.fi 

 

ENERGISET LAPSET RYHMÄSSÄ - VINKKEJÄ VALMENTAJILLE JA OHJAAJILLE (5 H)

 

Mitä tehdä, kun tuntuu että ohjeet eivät mene perille? Miten saada mukaan myös vauhtiviikarit ja hajamieliset haaveilijat yhteiseen toimintaan? Koulutuksessa käydään läpi haasteita, jotka ilmenevät lasten ja nuorten toiminnanohjauksessa sekä annetaan käytännön vinkkejä erityistä tukea tarvitsevien lasten ohjaukseen. Koulutus sisältää teoriaa sekä konkreettisia harjoituksia erilaisista keinoista, joiden avulla ohjaaja tai valmentaja voi helpottaa kaikenlaisten lasten keskittymistä ja osallistumista harjoitukseen.

 

Koulutus järjestetään tilauskoulutuksena omassa seurassa, tilauslomake liiton nettisivuilla

TUNNE VOIMISTELIJASI – VUOROVAIKUTUSKOULUTUS OHJAAJILLE JA VALMENTAJILLE (3 H) 

Valmentajien ja ohjaajien hyvät tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat avainasemassa laadukkaan ja vastuullisen voimistelutoiminnan toteuttamisessa. Tästä koulutuksesta ohjaajat ja valmentajat saavat käytännön vinkkejä ja työkaluja sekä omien että voimistelijoiden vuorovaikutus- ja tunnetaitojen kehittämiseen. Koulutuksen teemoina ovat mm. palautteenanto ja -vastaanotto, positiivisuus vuorovaikutuksessa sekä luottamuksellisen ilmapiirin luominen.

 

Koulutus järjestetään tilauskoulutuksena omassa seurassa, tilauslomake liiton nettisivuilla.

 
 

PERHELIIKUNNAN PERUSTEET 
(I-taso 10 h)


Intensiivinen koulutuspäivä, jossa tutustutaan perheliikunnan sisältöön, ohjaamiseen sekä soveltamiseen alle kouluikäisille lapsille. Koulutuksessa tutustaan käytännön kautta 1–4-vuotiaiden lasten hauskoihin harjoituksiin ja tuntimalleihin.

 

Perheliikunnan perusteet -koulutuksessa saa myös vinkkejä aikuista aktivoivaan toimintaan sekä välineiden ja musiikin käyttöön. Koulutukseen kuuluu etätehtävä, jossa rakennetaan seuralle oma perheliikuntasuunnitelma. Perheliikunnan perusteet –koulutuksen käyneet ohjaajat saavat myös Perhegym –materiaalin käyttöönsä.

Hinta

jäsenille 118 €, ei-jäsenille 142 € ,

Ilmoittaudu

Viim. 2 viikkoa ennen koulutusta. 

 

UUDISTETTU! LIIKUNTALEIKKIKOULUN OHJAAJAKOULUTUS (I-TASO 16 h)

 

Liikuntaleikkikoulu on 2–6-vuotiaille lapsille suunnattu konsepti, jota voidaan toteuttaa voimisteluseuroissa. Uudistettu toimintamalli takaa laadukkaat ja monipuoliset harrastamisen tuntimallit, joissa korostuu lapsilähtöisyys, leikillisyys ja monipuolisuus. Voimisteluliiton liikuntaleikkikoulu ohjaajakoulutuksessa saat myös ideoita lajiliikkaritoimintaan eli ryhmiin, joissa joka toinen tunti on liikuntaleikkikoulua ja joka toinen tunti voimistelua.

Kohderyhmä

Alle kouluikäisten ohjaajat HUOM; Liikuntaleikkikoulun ohjaajan on oltava 18 v.

Hinta

 jäsenille 210 € ei jäsenille 252 €

Ilmoittaudu

Viim. 2 viikkoa ennen koulutusta. 

 

FREEGYM OHJAAJAKOULUTUS  (I-taso 6 h). Uutta sis. NinjaGym ja PerheGym-materiaalin.

Freegym on nuorille suunnattu harrastus, joka rikkoo perinteisen voimistelun rajoja. Freegymissä yhdistyvät voimistelu, voltit, parkour ja voimaharjoittelu. Koulutus sisältää perustiedot Freegymin harjoitteista sekä niiden ohjaamisesta ryhmälle. Freegym-koulutuksen käytyään ohjaaja saa myös käyttöönsä Ninjagym -materiaalin, joka on suunnattu 5–12-vuotiaille sekä Perhegym -materiaalin, joka on suunnattu perheliikuntaan kaikille n. 3 vuotiaista alkaen. Ninjagym ja Perhegym -materiaalit sisältävät samoja elementtejä kuin Freegym.

FREEGYM

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu kaikille lasten ja nuorten ryhmien ohjaajille, jotka ovat suorittaneet Voimisteluohjaajan startti -koulutuksen tai joilla on muuten vastaava osaaminen.

Hinta

jäsenille 97 €, ei jäsenille 116€

Ilmoittaudu

Viim. 2 viikkoa ennen koulutusta. 

 

FREEGYM IDEAPÄIVÄ 
(I-taso 3 h)


Freegym on lapsille ja nuorille suunnattu harrastus, joka rikkoo perinteisen voimistelun rajoja. Freegymissä yhdistyvät voimistelu, voltit, parkour sekä voimaharjoittelu. Freegym  ideapäivä jatkaa siitä, mihin Freegym ohjaajakoulutuksessa jäätiin. Saat ideoita liikkeiden soveltamiseen ja avustamiseen sekä kokonaan uusia Freegym liikeitä ryhmällesi.  

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu kaikille lasten ja nuorten ryhmien ohjaajille, jota ovat suorittaneet Voimisteluohjaajan startti -koulutukse tai joilla on muuten vastaava osaaminen.

Hinta

Jäsenille 67 €

Ilmoittaudu

Viim. 2 viikkoa ennen koulutusta. 

 

DANCE 4 FUN  (I-taso 6 h )
 

Dance 4 Fun -koulutuksesta saat valmiita ideoita tanssituntien suunnitteluun, monipuoliseen tuntirunkoon ja koreografioihin. Koulutuksessa käydään läpi myös erilaisia ilmaisuharjoitteita, jotka kehittävät mm. ryhmäytymistä ja esiintymistaitoja.

 

Dance 4 Fun on monipuolinen tanssiharrastus, jossa liikkeet maustetaan eri tanssityylein. Tunneilla tanssi yhdistää luovuuden, motoriikan ja fyysisten ominaisuuksien harjoittelun. Dance 4 Fun sopii kaikille ikään, sukupuoleen, taustaan tai tanssikokemukseen katsomatta – sisällä saleissa ja ulkona auringossa, yksin ja yhdessä. Dance 4 Fun -koulutus tarjoaa valmiita tuntimalleja, mutta jättää tilaa ohjaajan luovuudelle ja ryhmän huomioimiselle, joten jokainen ohjaaja, seura ja ryhmä voivat tehdä tunneista omanlaisiaan. Dance 4 Fun -koulutus sisältää myös valmiit tuntimallit kepparitanssitunneille.

Kohderyhmä

Dance 4 Fun -koulutus sopii etenkin kaikille lasten ja nuorten tanssiohjaajille, jotka ovat suorittaneet Voimisteluohjaaja -koulutuksen tai joilla on muuten vastaava osaaminen. Myös aikuisten ohjaajat saavat Dance 4 Fun -koulutuksesta vinkkejä aikuisten harrastetanssitunneille.

Hinta

jäsenille 97 €, ei-jäsenille 116 €

Ilmoittaudu

Viim. 2 viikkoa ennen koulutusta. 

 

FREEGYM UUDET IDEAT 
(I-taso 3 h)

Freegym on lapsille ja nuorille suunnattu harrastus, joka rikkoo perinteisen voimistelun rajoja. Freegymissä yhdistyvät voimistelu, voltit, parkour sekä voimaharjoittelu. Freegym - uudet ideat jatkaa siitä, mihin Freegym ohjaajakoulutuksessa jäätiin. Saat ideoita liikkeiden soveltamiseen ja avustamiseen sekä kokonaan uusia Freegym liikeitä ryhmällesi.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu kaikille lasten ja nuorten ryhmien ohjaajille, jota ovat suorittaneet Voimisteluohjaajan startti -koulutukse tai joilla on muuten vastaava osaaminen.

Hinta

Jäsenille 67 € Ei jäsenille 80€

Ilmoittaudu

Viim. 2 viikkoa ennen koulutusta. 

Dance 4 Fun UUDET IDEAT (I-TASO 3 h)

 

Dance 4 Fun uudet ideat -koulutus jatkaa siitä, mihin Dance 4 Fun -ohjaajakoulutuksessa jäätiin. Saat uusia valmiita Dance 4 Fun -tuntimalleja ja koreografioita sekä ilmaisuharjoitteita. Koulutuksessa voidaan keskittyä tarpeen mukaan joko yhteen tai useampaan teemaan: lasten tanssitunnit, nuorten tanssitunnit tai kepparitanssitunnit.

Järjestetään tilauskoulutuksena

Tiedustelut nea.vallin@voimistelu.fi

Kohderyhmä

Dance 4 Fun uudet ideat -koulutus sopii etenkin kaikille lasten ja nuorten tanssiohjaajille, jotka ovat suorittaneet Dance 4 Fun -koulutuksen tai joilla on muuten vastaava osaaminen.

Hinta

Järjestetään tilauskoulutuksena, tilauslomake liiton nettisivuilla.

 

Tiedustelut nea.vallin@voimistelu.fi

 

KOREOGRAFIAN PERUSTEET  (I-taso 10 h)
 

Mistä alkaisin? Yhdistä esimerkiksi idea, rakenne, tilalliset elementit ja dynaamiset elementit saat aikaan koreografian! Löydä uusia mahdollisuuksia telineistä, välineistä tai vaikka trampoliinista ja opi, miten liikkeet muuttuvat koreografiaksi. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa jokaisen omaa koreografista ajattelua teorian ja käytännön harjoitteiden avulla, hyödyntäen koreografian peruselementtejä ja musiikin analysointia.

Järjestetään tilauskoulutuksina, tilauslomake liiton nettisivuilla. Tiedustelut nea.vallin@voimistelu.fi

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu koreografian peruskoulutukseksi tanssin sekä kaikkien voimistelulajien ryhmien ohjaajille ja valmentajille.

 
tanssitytöt_pakattu.jpg

KOREOGRAFIAN PERUSTEET TANSSILLISEN VOIMISTELUN JA TANSSIN LASTEN RYHMIEN OHJAAJILLE

 

Löydä uusia mahdollisuuksia tanssillisen voimistelun koreografiaan ja opi, miten liikkeet muuttuvat koreografiaksi. Koulutuksen tavoitteena on oppia ja ideoida koreografista suunnittelua, liikkeen peruselementtejä, musiikin analysointia sekä esitysohjelman tekoa.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu koreografian peruskoulutukseksi tanssillisen voimistelun lasten ja nuorten ryhmien ohjaajille. Koulutus soveltuu myös lasten ja nuorten tanssiryhmien ohjaajille.

Hinta

Jäsenille 125€, ei-jäsenille 150€

 
Jari Mönkkönen_026.jpg

ROPE SKIPPING – PERUSTEET (3H)


Maailmalla huippusuosittu naruhyppely – rope skipping – rantautuu nyt Suomeen. Rope skipping on lapsille, nuorille ja aikuisille suunnattu harrastus, jossa yhdistyy taito, nopeus ja kestävyys. Naruhyppyjä voi hyppiä yksin tai yhdessä ja se on helposti aktivoiva liikuntamuoto, joka toimii niin sisällä kuin ulkona. Rope skipping sopii oheislajiksi kaikkien lajien harrastajille. Voit hyödyntää harjoitteita sekä lasten että aikuisten ryhmissä lajista riippumatta. Koulutuksessa käydään läpi harjoitteita rope skippingin eri lajeista: single rope, double dutch, long rope, speed step sekä erilaisia pariharjoitteita. Saat koulutuksesta mukaan kattavan materiaalin rope skippingin perusteista. Materiaalissa on paljon erilaisia leikkejä ja harjoitteita sekä hieman teoriaa ja vinkkejä opettamiseen. Tällä materiaalilla opetat naruhyppyjä koko tulevan vuoden!

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu kaikille naruhyppelystä kiinnostuneille eikä sinulla tarvitse olla ennakkotietoja tai -taitoja lajista.  Kurssin tavoitteena on, että osallistuja voi kurssin käytyään ohjata rope skipping -treenejä koulussaan tai omassa seurassaan

Hinta

Järjestetään tilauskoulutuksena, tilauslomake liiton nettisivuilla.

KOREOGRAFIAPAJA: INNOSTU OHJELMISTA (IDEAPAJA 3h ja I-TASO 5h)
 

TAVOITTEET JA SISÄLLÖT

Koulutus on kevyt workshop-tyyppinen paja, jossa perehdytään ohjelmien ideointiin ja kehittelyyn.

KOHDERYHMÄ
Koulutus on tarkoitettu koreografian tekemisestä ja esittävästä voimistelusta kiinnostuneille kaikkien lajien sekä ryhmien ohjaajille ja valmentajille.  

Järjestetään tilauskoulutuksena, tilauslomake liiton nettisivuilla. Tiedustelut nea.vallin@voimistelu.f

 
 
k6.jpg

AVUSTA OIKEIN (I-taso 3 h)

Koulutuksen tavoitteena on oppia oikea ja turvallinen avustustekniikka sekä voimistelun perusliikkeisiin että haastavampiin akrobaattisiin liikkeisiin. Avustusotteiden lisäksi koulutuksessa käydään läpi erilaisia liikkeiden kehittelyjä ja niitä tukevia harjoitteita.  

Kohderyhmä

Koulutus sopii lajista riippumatta kaikille lasten ja nuorten ohjaajille ja valmentajille. 

Hinta

jäsenille 67 € ei jäsenille 80 €

Ilmoittaudu

Viim. 2 viikkoa ennen koulutusta. 

 
 
k6.jpg

AVUSTA OIKEIN (I-taso 3 h)
 

Koulutuksen tavoitteena on oppia oikea ja turvallinen avustustekniikka sekä voimistelun perusliikkeisiin että haastavimpiin akrobaattisiin liikkeisiin. Koulutus sopii lajista riippumatta kaikille lasten ja nuorten ohjaajille ja valmentajille sekä esimerkiksi opettajille.

Kohderyhmä

Koulutus sopii lajista riippumatta kaikille lasten ja nuorten ohjaajille ja valmentajille. 

Hinta

jäsenille 67 € ei jäsenille 80 €

Ilmoittaudu

Viim. 2 viikkoa ennen koulutusta. 

VERKKOKOULUTUS: KOREOGRAFIAN TEEMAKOULUTUS KOREOGRAFIAN RAKENNUSPALIKAT (3 H) UUSI

Tavoitteet ja sisältö Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena, jossa tutustutaan koreografian peruselementteihin teorian ja videoesimerkkien avulla.

 

Kohderyhmä Koulutus on tarkoitettu koreografian tekemisestä ja esittävästä voimistelusta kiinnostuneille kaikkien lajien sekä tanssin ohjaajille ja valmentajille.

Hinta

jäsenille 50 € ei jäsenille 60 €