LAPSET, NUORET JA LAJIT

Opiskelu aloitetaan koulutusjärjestelmän I-tasolta ja koulutuksista muodostetaan suositusten sekä omien kiinnostusten ja tarpeiden mukainen kokonaisuus. Aiemmin suoritettu koulutus ja muutoin hankittu osaaminen pyritään lukemaan hyväksi opinnoissa ja tasotodistuksia myönnettäessä. 

KOULUTUS

Voimisteluliitto järjestää koulutusta I-III -tasoilla. Liikunta-alan IV- ja V-tason koulutukseen on mahdollista hakeutua ammatillista koulutusta tarjoavissa opistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistossa. 

Täydennyskoulutusta hakevat ohjaajat, valmentajat, opettajat ja muut alasta kiinnostuneet voivat valita omaa osaamistaan täydentäviä koulutuksia koulutusjärjestelmän eri tasoilta.  
Alla olevista painikkeista voit tutustua I-III -tasojen rakenteeseen palapelimallien kautta. Alimmassa on esitetty koulutusjärjestelmän kokonaisuus.

 

II-TASO

II-tason tasotodistus: Voimisteluvalmentajien jatkokoulutus ja yhden vuoden ohjaaja-/valmentajakokemus. Voimisteluvalmentajien jatkokoulutukseen voi osallistua, kun suoritettuna ovat vähintään seuraavat I-tason opinnot: Voimisteluohjaajan startti, Lajitaidon peruskoulutus, Fyysisen valmennuksen peruskoulutus, Valmennuksen suunnittelun ja seurannan perusteet verkkokoulutus, lajikohtaisesti suoritettava lisäpäivä ja oman lajin tuomarikoulutus. I-tason opinnot voivat korvautua muulla tavoin hankitulla osaamisella. 

III-TASO

III-tason tutkinto: Lajitutkinto ja min. 2 vuoden ohjaaja-/valmentajakokemus. Valmentajille suunnattuun lajitutkintoon voi hakea, kun suoritettuna on I- ja II-tason tasotodistukset tai muulla tavoin hankittu vastaava osaaminen (esim. FIG Academy 2 tmv.). Voimisteluliitto järjestää III-tason koulutuksen Valmentajan ammattitutkinnon yhteydessä.

I-TASO

I-tason tasotodistus: Voimisteluohjaajan startti, vähintään 40 h muita koulutuksia, oppimista tukeva järjestelmä seurassa (vähintään I-tason oppimispassi) sekä yhden vuoden ohjaaja-/valmentajakokemus. 

I-taso rakentuu ohjaajan/valmentajan omien tavoitteiden ja toimintaympäristön mukaiseksi kokonaisuudeksi, jossa koulutuksesta, seurassa tapahtuvasta oppimisen tukemisesta sekä ohjaaja-/valmentajakokemuksesta muodostuu osaamispohja ohjaajana/valmentajana toimimiselle sekä innostus kehittää omaa osaamista eteenpäin. 

 

Kouluttautuminen aloitetaan kaikille ohjaajille ja valmentajille yhteisestä Voimisteluohjaajan startti -koulutuksesta. Tämän jälkeen ohjaajat ja valmentajat täydentävät osaamistaan omiin tavoitteisiinsa ja toimintaympäristöönsä parhaiten sopivilla koulutuksilla. 

 

Seura tukee ohjaajan/valmentajan oppimista koko I-tason ajan. Kaikki ohjaajat/valmentajat keräävät seurassa suorituksia I-tason oppimispassiin ja passin täyttäminen on minimisuoritus tämän tasotodistusvaatimuksen täyttymiseen. Tämän lisäksi suosittelemme seuroja käyttämään myös muita oppimista tukevia järjestelmiä esim. Opitaan yhdessä! -toimintamallia tai jotakin seuran omaa järjestelmää. Seurassa tapahtuvaa oppimista voi osin suorittaa myös toisessa seurassa, mikäli tämä edesauttaa oppimistavoitteiden saavuttamista. 

 

Lisätietoja I-tasosta nettisivuiltamme.

 
 
 

LASTEN, NUORTEN JA LAJIEN OHJAAJAT JA VALMENTAJAT

SUOSITELTAVIA KOULUTUSPOLKUJA VOIMISTELUOHJAAJAN STARTIN JÄLKEEN

LASTEN OHJAAJAT JA VALMENTAJAT

  • Voimistelukoulu 

  • Monipuolista harjoittelua 

  • Täydentävä koulutus oman kiinnostuksen mukaan joko muista peruskoulutuksista tai täydennyskoulutuksista 

NUORTEN OHJAAJAT

  • Freegym, Dance4Fun ja Rope Skipping

  • Monipuolista harjoittelua ja/tai Fyysisen valmennuksen peruskoulutus 

  • Täydentävä koulutus esim. ideapäivät ja Conventionit 

LAJIVALMENTAJAT

Mikäli valmentaa lapsia: Voimistelukoulu ja Monipuolista harjoittelua 

  • Lajitaidon peruskoulutus

  • Fyysisen valmennuksen peruskoulutus 

  • Valmennuksen suunnittelun ja seurannan  perusteet verkkokoulutuksena 

II-tasolle hakeutuvat valmentajat:

ylläolevien lisäksi lajikohtaisesti suoritettava lisäpäivä ja oman lajin tuomarikoulutus 

 

Valitse koulutuksista itsellesi sopivat. Suosittelemme uutta ohjaajaa aloittamaan Ryhmäliikunnan ohjaajan startti –koulutuksesta. Sen jälkeen ohjaaja voi valita kiinnostuksensa ja tarpeidensa mukaisesti Kehonhuolto-, Tanssitreeni-, Tanssitreeni –koulutuksia tai esim. Ikiliike-koulutuksia. Kahdesti vuodessa järjestettävät Convention-tapahtumat sopivat kaikille ohjaajille täydentämään osaamista ja innostamaan eteenpäin uusien tuulien voimin. Tutustu myös Tanssillisen voimistelun koulutuksiin.

AIKUISTEN OHJAAJAT

 

OHJAAJANA KEHITTYMINEN

Ohjaajana kehittymistä tukee vahva oma liikkumiskokemus – osallistu ohjattuun liikuntaan ja kehitä liiketaitojasi samalla kun opiskelet ohjaamista. Mikäli olet kiinnostunut suorittamaan I-tason koulutuskokonaisuuden (50h), se sisältää koulutuksien lisäksi myös itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä. Lisäksi tasokokonaisuuteen kuuluu käytännön ohjaamiskokemusta tai -harjoittelua vähintään yhden vuoden ajalta, vähintään 1 h/viikko. Tämä kokemus voi koostua seurassa tai muualla hankitusta kokemuksesta.

Täydennyskoulutusta hakevat ohjaajat, valmentajat, opettajat, fysioterapeutit ja liikunnan ammattilaiset voivat valita omaa osaamistaan täydentäviä koulutuksia tasoilta I - II. Aiemmin suoritettu koulutus pyritään huomioimaan opinnoissa ja tasotodistussuorituksissa.

OPPIMISTA TUKEVAT TOIMINTAMALLIT SEURASSA

Voimisteluseuran ohjaajia tuetaan sähköisen

 

Ohjaajaklubin maksuttomilla sisällöillä, liikeohjeilla ja

valmistuntimateriaaleilla. Seuroilla on mahdollisuus tilata

 

tilauskoulutuksia ohjaajille tai järjestää sisäisiä tai

 

lähiseurojen yhteisiä toisilta oppimisen ohjaajailtoja.

 

Voimisteluliiton Opitaan yhdessä -mallin ja tutoroinnin

 

kokeileminen kannustavat ohjaajia osaamisen

 

kehittämiseen. Lisäksi aikuisliikunnan kehittämisillat,

 

laatuseuratoiminta ja seuratoiminnan

 

kehittämistoimenpiteet tukevat osaltaan ohjaajien

 

hyvinvointia ja toimintaedellytyksiä.

 

Tiedustelut: leeni.asola-myllynen@voimistelu.fi 

 
 

SEURAJOHDON OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

Seuratoiminnan_osaamisen_kehittäminen_ka

Seuratoiminnan osaamisen kehittämisen pohjana toimivat lajien yhteiset seuratoiminnan laatutekijät, jotka määrittelevät laadukkaan seuratoiminnan perustan. Seuratoimijoiden oppimista tuetaan monimuotoisin toimenpitein, joiden järjestäjinä toimivat sekä Voimisteluliitto että muut toimijat. 

 

Voimisteluliiton osaamisen kehittämisen toimenpiteet kohdistuvat erilaisiin seuratoimijoihin kuten luottamusjohtoon ja seurojen työntekijöihin. Liiton järjestämistä verkostoista, tapaamisista, seminaareista, kohtaamisista, kehitysprosesseista jne. löytyy tietoa nettisivujen "seurat" -osiosta sekä kalenterista. Seurakonsultointia voidaan tehdä, yksittäisille seuroille, yhteistyössä lähiseuroille tai tietyn teeman ympärillä. Seurakonsultointeja tekevät sekä liiton työntekijät että seurakummit ja muut luottamushenkilöt. 
 

Seurajohdon peruskoulutusta järjestävät Liikunnan aluejärjestöt. Lisätietoa koulutuksista nettisivuilta